Workshop Digitalisiertes Archivgut in Online-Findbucher- daofind, Berlin 2005, A. Laszuk

Sprawozdanie autorstwa dr Anny Laszuk z konferencji poświęconej niemieckiemu programowi: Workshop Digitalisiertes Archivgut in Online-Findbucher- -DAOFIND-Berlin 26- 28 maja 2005

Tekst w formacie PDF