Załatwianie spraw w archiwach państwowych

z BIP NDAP

 

Informacje publikowane w tym dziale wykorzystują dane publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwoych. Wszystkoch zainteresowanych funkcjonowaniem NDAP zachęcamy do korzystania z jego zawartości.

1. Listy polecające (dla zainteresowanych uzyskaniem listu polecającego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do badań w archiwach zagranicznych)

2. Zaświadczenie na wywóz archiwaliów za granicę (dla zainteresowanych wywozem archiwaliów za granicę, a co za tym idzie uzyskaniem zaświadczenia, że wywożony materiał nie wchodzi do narodowego zasobu archiwalnego)

3. Zezwolenie na czasowy wywóz archiwaliów za granicę (dala zainteresowanych czasowym wywozem archiwaliów za granicę w celach wystawienniczych)