SENEGAL: Międzynarodowe Seminarium Archiwów Frankofońskich

W dniach 19- 24 października 2009r. w Dakarze odbyło się pierwsze Międzynarodowe Seminarium Archiwów Frankofońskich. Seminarium zorganizowane było przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Archiwistów Frankofońskich (Association internationale des archives francophones- AIAF), Międzynarodowy Portal Archiwistyki Frankofońskiej (Portail International Archivistique Francophone- PIAF) przy wsparciu Dyrekcji Archiwów Senegalu, Szkoły Bibliotekarzy Archiwistów i Dokumentalistów Uniwersytetu Cheik Anta Diop w Senegalu (Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes – EBAD) oraz Branży Regionalnej Afryki Zachodniej- WARBICA).
Trzy zagadnienia uznano za podstawowe dla archiwów afrykańskich:
1. Uczulenie opinii publicznej na dobre zarzadzanie administracyjne. Zwiazane jest to z właściwym postępowaniem z dokumentami w systemie recods management i archiwami. Mogą temu służyć takie sprawdzone metody, jak zaproponowana tzw.”skrzynka z narzędziami dobrego zarzadzania” (Boite a utile „bonne gouvernance” BAO), projekt rozwijany przez branżę Pacyfiku (PARBICA, a głównie przez Australię i Nową Zelandię) dostarczający metod dobrego zarządzania dokumentami i archiwami poprzez serię przemyślanych modułów praktycznych. Projekt omawiano pod kątem dostosowani ich do kontekstu afrykańskiego oraz wzbogacenia skrzynki o moduły związane z doskonaleniem zawodowym archiwistów.
2. Kadry archiwistyczne, które powinny mieć bardzo wysokie przygotowanie zawodowe. Aby zapewnić wysoka jakość kadr archiwistycznych konieczne jest dbanie o stałe podnoszenie ich kwalifikacji tzw ciągłe kształcenie Zaprezentowano nowe środowisko kształcenia poprzez internet, na odległość, o nazwie EBAD/FADIS rozwijane przez Szkołę Bibliotekarzy Archiwistów i Dokumentalistów (EBAD) o nazwie (Platforma Kształcenia na Odległość) Plateforme de la Formation à Distance- FADIS).

3. Przechowywanie czyli budynki archiwów i ich zaplecze sa poważnym problemem w większości afrykańskich państw regionu zachodniego. Trzeba pamietać, że miejsca przechowywania archiwaliów w afrykańskiej rzeczywistości stawiają wysokie wymagania zwłaszcza w zakresie odpowiedniej klimatyzacji co bardzo podraża koszty wszelkich inwestycji budowlanych.

 

W ramach seminarium przeprowadzono warsztaty: „ATOM? Do you need to adopt it? Est-il pour vous?” przybliżające uczestnikom lansowane przez Międzynarodową Radę Archiwów wolne oprogramowanie o nazwie Access to Memory (AtoM) będące aplikacją pozwalającą opisywać w oparciu o standardy ISAD(G), ISAAR(CPF) oraz normy ISDF i ISDIAH zasób archiwalny i udostepniać go w internecie. Istotne jest to, że wszelkie opisy wykonane w programie AtoM są całkowicie zgodne z normami miedzynarodowymi.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań