NIEMCY: Heskie laury archiwalne 2009 rozdane.

Tym razem główna nagroda  archiwalna w kategorii małych , niepaństwowych, w szczególności komunalnych  archiwów zajmujących się ochroną dóbr kultury i dziedzictwa archiwalnego Hesji  ufundowana przez Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen wspólnie z Landesverband Hessen im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. – (VdA) została przyznana dla archiwum Dokumentesammlung Herder-Institut w Marburgu.

Nagroda jest przyznawana  już piąty rok  i do tej pory jej laureatami byli Stadtarchiv Pfungstadt (2005), Stadtarchiv Eschwege (2006)Kreisarchiv Gießen (2007), „Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung“ Kassel (2008).

W uzasadnieniu swojej decyzji eksperckie jury podkreśliło szczególne zasługi w pozyskiwaniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu  cennych zasobów archiwalnych przejętych przez Instytut Herdera w 2006 roku ze źródeł prywatnych. W kręgu zainteresowań IH znajduje się przede wszystkim  historia  Niemiec na obszarze Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Do jej dziejów Instytut zgromadził znaczące zbiory dokumentów.  Doceniono tu w sposób szczególny, przejęcie  niezwykle cennego  Archiwum Rycerstwa Bałtyckiego (Archiv der Baltischen Ritterschaften), – akta złożone zostały HI w 1955 roku jako depozyt – a także zabezpieczenie i udostępnienie uważanych za zaginione, sfilmowanych zasobów archiwalnych  znajdujących się w 1940 roku w Rydze, które umownie nazwane zostały Baltischen Archivfilme. Kopie dokumentów zostały wykonane na przełomie 1939/1940 w momencie przesiedlania ludności niemieckiej z krajów bałtyckich min. na tereny Kraju Warty.

 

Jury uhonorowało również ludzi z wielką pasja archiwalną, pracujących honorowo w heskich  archiwach;  Elisabeth Johann,  Johana P. Moyzes za opiekę nad Archiwum Skautingu   (Deutschen Pfadfinderarchivs) w Archiv der Deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein oraz panów  Gerda Velte i  Helmuta Fritz za wieloletnią, honorową opiekę nad  Stadtarchivs in Usingen.

 

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2009 w obecności sekretarza stanu  Gerda Krämera, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, w Marburgu.

Na koniec należy wspomnieć o wysokości tych nagród.  Nagroda główna to 5 tys. euro, a nagrody indywidualne wynoszą po 1000 euro.  Można powiedzieć, że niewiele  w stosunku do wartości jaką  Te instytucje i Ci  ludzie tworzą, ale przecież nie  w tym rzecz.

Opracowała na podstawie http://www.augias.net/ i  http://www.herder-institut.de/

Jolanta Leśniewska
AP Kutno