MRA: Przewodnik po archiwach organizacji międzynarodowych

Na stronach internetowych UNESCO został opublikowany „Przewodnik po archiwach organizacji międzynarodowych”. Projekt jest wynikiem współpracy UNESCO, Międzynarodowej Rady Archiwów oraz Sekcji Organizacji Archiwów Międzynarodowych MRA (ICA/SIO). „Archiwa organizacji międzynarodowych są cennym źródłem do historii współczesnej w ogóle, a historii relacji międzynarodowych w szczególności.” Przewodnik, w zamierzeniach autorów, ma być użytecznym narzędziem pracy dla badaczy, studentów i każdego pragnącego poznać zawartość archiwów tych organizacji. Wszelkie instytucje międzynarodowe są zapraszane do współpracy. Przewodnik jest wynikiem realizacji celów ICA/SIO.

Archiwa zostały podzielone na cztery typy twórców:
1. Archiwa organizacji należących do ONZ
2. Archiwa organizacji międzyrządowych (jak np: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa banków Światowych itd.)
3. Archiwa organizacji regionalnych (np: Rada Europy, Komisja Europejska itd)
4. Inne organizacje międzynarodowe (np: Trybunał Praw Człowieka)

Poszukiwanie archiwów może się odbywać poprzez ich typy, lokalizację geograficzną lub za pomocą wyszukiwarki.

Projekt posiada moduł precyzujący sposób zgłaszania organizacji do zamieszczenia w przewodniku. całość zredagowana jest w językach angielskim i francuskim.

Przewodnik po archiwach organizacji międzynarodowych
język francuski, język angielski.

oprac. na podstawie MRA i UNESCO
Adam Baniecki
AP Lubań