MRA: Nowy numer informatora Flash i podsumowanie CITRA 2009

Na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów ukazał się nowy numer informatora Flash za grudzień 2009r. W sporej części poświęcony jest on podsumowaniu spotkania CITRA (Okrągłego Stołu Archiwów) na Malcie w dniach 16- 21 listopada 2009r. W maltańskim spotkaniu wzięło udział 250 uczestników z 91 państw uczestniczących w debacie „Wyobrażenie archiwisty XXI wieku: nowe strategie kształcenia i nauczania.” (Imaginer l’archiviste du XXI e siecle nouvelles stratégies d’éducation et de formation”). Obrady i spotkania poprzedzały wystawy i imprezy towarzyszące tematycznie związane z główną osią tematyczną. Uczestnicy podkreślali wagę kształcenia i dokształcania archiwistów w związku z wyzwaniami jakie nowe technologie stawiają przed archiwami. W materiale o znamiennym tytule: „Uniknąć amnezji w świecie cyfrowym” (Éviter l’amnésie dans un monde numérique) wiceprezydent CITRA Pani Nolda Römer Kanepa powiedziała: „Naszym celem jest stworzenie nowej generacji archiwistów nieskrepowanych Googlem i You Toubem.” (Tekst z Citra 2009 a Malte., Flash 19/2009). Uczestnicy spotkania podkreślali, że wszyscy leaderzy obecnego kształcenia są imigrantami ze świata tradycyjnych technologii, których skonfrontowano z nowym światem komunikacji elektronicznej podczas gdy generacja „cyfrowych dzieci” jest dopiero w trakcie dojrzewania. Dotąd papierowe dokumenty bdą musiały stać się cyfrowymi. Archiwiści będą musieli reagować na nie szybko aby zachować te istotne informacje i zapewnić, że nie zostaną zatracone dla przyszłości. Będą także musieli odpowiedzieć na wyzwanie nowej generacji użytkowników. Aby wypełnić te zadania personel archiwów będzie musiał otrzymać stosowne wykształcenie, adekwatną wiedzę i będzie musiał gromadzić szerokie doświadczenia. Jednym ze sposobów wypełniania tych potrzeb może być zobowiązanie narodowych i międzynarodowych sieci archiwalnych do promowania staży archiwalnych, wymiany archiwistów, wydawnictwa źródeł on-line, tworzenie platform mentoratu (doradztwa zawodowego). Kształcenie na odległość za pomocą narzędzi elektronicznych uznano za fundamentalne zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Podkreślono także wagę do kształcenia ciągłego poczynając od kształcenia początkowego, dokształcania w pracy do szeroko pojętego doskonalenia zawodowego. Podkreślono, że instytucje archiwalne powinny faworyzować projekty badawcze, zwłaszcza te realizowane partnersko, wspólnie ze światem akademickim, wolontariatem i przedsiębiorstwami.
Uczestnicy CITRA wskazali priorytetowe obszary współpracy międzynarodowej:
1. Staże archiwalne i wymiana archiwistów.
2. Wydawnictwa źródłowe on- line.
3. Programy doradztwa (mentorat)
4. Współpraca związana z badaniami naukowymi.

Na kongresie CITRA zaprezentowano także nowa stronę internetową Międzynarodowej Rady Archiwów

Flash nr 19

na podstawie Flash nr 19
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań