Redakcja

redaktor naczelny: dr Adam Baniecki

redaktor serwisu: Tomasz Broniszewski

dział sfragistyki: dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dział: kancelaria i archiwalia pruskie: dr hab. Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)

dział: humanistyka cyfrowa: + dr Marek Zieliński (Józef Piłsudski Institute of America, Nowy Jork, USA)
dział: roztrząsania terminologiczne: dr Leszek Pudłowski (International Atomic Energy Agency*, Austria, Wiedeń)

dział archiwistyki rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej: Edyta Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu  Oddział w Legnicy)

dział archiwistyki niemieckojezycznej: Jolanta Leśniewska (Archiwum Państwowe w Płock Oddział w Kutnie)

dział archiwistyki czeskiej: Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu  Oddział w Jeleniej Górze)

dział archiwistyki frankofońskiej, włoskiej i norweskiej: Adam Baniecki (Archiwum Państwowe we Wrocławiu  Oddział w Bolesławcu)


Adres redakcji: