MRA: ISAD(G) w opracowywaniu dokumentacji architektonicznej

Zgodnie z trzecim celem strategicznym Międzynarodowej Rady Archiwów przyjętym na Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Kuala Lumpur w lipcu 2008 r. podjęte zostały prace nad opracowaniem „Zaleceń do zastosowania ISAD(G) w archiwach architektury” (Lignes directrices pour appliquer ISAD(G) aux archives d’architecture). Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie prac jest Sekcja archiwów architektury MRA. (SAR).
„Archiwa architektury są wykorzystywane przez różne typy badaczy takich, jak zawodowi architekci, technicy, studenci itd. Rysunki techniczne znajdują sie w różnych jednostkach archiwalnych, w zespołach zarówno prywatnych jak i publicznych, są wykorzystywane do działalności ekonomicznej, prawnej i kulturalnej. Archiwiści mają problem w postępowaniu z nimi w szczególności w tym, co dotyczy opisu( zawartości technicznej, odwzorowań graficznych i techniki wykonania samych dokumentów).” Zaproponowane rozwiązanie wiążące opis dokumentacji technicznej- architektonicznej z normą ISAD(G) ma ułatwić zarówno opracowywanie jak i udostępnianie dokumentacji architektonicznej w archiwach. Zakończenie prac przewidziano na rok 2012.

Na podstawie Lignes directrices pour appliquer ISAD(G) aux archives d’architecture
Opracował Adam Baniecki
AP/O Lubań