Zintegrowany system zarządzania dla Archiwów Państwowych Izraela

Archiwa Państwowe Izraela wraz z Biblioteką Narodową (NLI) współpracujące w ramach Izraelskiej Sieci Archiwalnej (IAN) realizując rządowy projekt TAMAR Rehabilitation and Empowering of Cultural Heritage Infrastructure Framework of Projects ogłosiły międzynarodowy przetarg na zaprojektowanie i wdrożenie informatycznego Systemu Zarządzania Archiwami (AMS).

Opublikowane w ramach specyfikacji technicznej warunki wskazują na bardzo dogłębną i perspektywiczną analizę zagadnienia zarówno po stronie metodyki archiwalnej, lokalnej specyfiki przechowywania, jak i historycznych, współczesnych i rozwojowych aspektów technologii informacyjnych. System ma objąć swym zasięgiem sieć 50 placówek archiwalnych, których zasób w ciągu 7 lat ma zostać w pełni zdigitalizowany i skatalogowany – z możliwością elastycznego i prostego dołączania dowolnych instytucji pamięci i kolekcji w przyszłości (perspektywicznie 500 podmiotów).

Ma również współpracować ściśle z oddzielnie funkcjonującym systemem zabezpieczenia zasobu cyfrowegoDigital Preservation System. Po stronie publicznej, zgodnie z założeniami – system przedstawiać się będzie wielojęzycznym portalem internetowym zintegrowanym z najważniejszymi sieciowymi usługami społecznościowymi – i co z pewnością stanowi ciekawostkę – ma być wyposażony w mechanizmy umożliwiające wykorzystanie potencjału wolontariatu obywatelskiego – czyli crowdsourcing. Oznacza to w skrócie, że każdy zainteresowany obywatel będzie mógł tworzyć osobiście swoje własne kolekcje, które po moderacji – będą mogły być dodane i zindeksowane w głównym systemie.

Od strony technicznej, izraelscy zleceniodawcy stawiają w kolejności następujące wymagania:

  • interoperacyjności systemu w ramach modelu OAIS (Otwarty System Informacji Archiwalnej),
  • wielojęzyczność oprogramowania, dużą skalowalność i elastykę,
  • gładkie (seamlessly) i co najmniej półautomatyczne importowanie danych z funkcjonujących obecnie systemów informatycznych w standardzie EAD
  • zgodność ze standardami ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, and ISDIAH
  • mechanizmy backupu i odtwarzania danych realizowane bez udziału rozwiązań firm trzecich.

Zgodnie z opublikowanym kalendarium – zgłaszanie ofert trwa do lutego 2012, zaś wybór wykonawcy i start realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2012.

Źródła: oficjalny serwis Israel State Archives

Dominik Broniszewski
ArchNet, Digitalz