Ameryka Łacińska: Nowa strona internetowa Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Archiwów

W grudniu 2011 r. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Archiwów- La Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) uruchomiło nową stronę internetową. Stowarzyszenie skupia kraje latynoamerykańskie hiszpańsko- i portugalskojęzyczne oraz Hiszpanię i Portugalię. Organizacja, utworzona 6 kwietnia 1973 r. w Limie (Peru), ma charakter zawodowy i kulturalny. Stawia sobie za cel wspieranie rozwoju archiwistyki w krajach członkowskich poprzez organizowanie konferencji, seminariów i spotkań międzynarodowych, moderowanie konwencji, a także kreowanie innych instrumentów współpracy między agencjami odpowiedzialnymi za archiwa oraz upowszechnianie wiedzy o międzynarodowych standardach archiwalnych i dostosowywane ich do rzeczywistości krajowych. W ostatnich latach nastąpiła znaczna aktywizacja współpracy archiwów i archiwistów obszaru latynoamerykańskiego w związku ze zmianami w archiwistyce w świecie  spowodowanymi globalizacją zagadnień związanych z pojawieniem sie dokumentu elektronicznego oraz międzynarodowych standardów archiwalnych.

ALA

 

Do  Stowarzyszenia należy 21 członków typu A (dyrekcje archiwalnych służb krajowych). Interesującym jest próba wzajemnego przybliżenia członkom informacji o służbach archiwalnych poszczególnych państw poprzez zebranie i wspólne opublikowanie podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie archiwów w krajach członkowskich. Obecnie znajdują sie tam informacje o regulacjach archiwistyki w Kolumbii, Brazylii Costa Rica, Hiszpanii, Kuby i Chile. Zebrano również dokumenty wytworzone przez wspólnotę międzynarodową. Są to normy międzynarodowe (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH i ISDF, projekt Międzynarodowej Rady Archiwów z maja 2011 r. „Podstawowe zasady dostępu do archiwów” (pisaliśmy o nim w ArchNecie), Kodeks Etyczny Archiwów (tłum polskie patrz MRA) oraz brazylijski dokument, jak widać o ponadlokalnym znaczeniu, pt Brazylijska karta ochrony spuścizny archiwalnej w formie cyfrowej: CARTA PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO DIGITAL z 2005 r. Niewątpliwie olbrzymim ułatwieniem dla podejmowania wspólnych zadań jest wspólnota językowa oraz rola jaką w krajach członkowskich odgrywa metodyka o wspólnych korzeniach. Rolę wiodącą ciągle odgrywa tam archiwistyka państw starego kontynentu Hiszpanii i Portugalii.

 

Strona La Asociación Latinoamericana de Archivos

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań