CZECHY. Konferencja naukowa: Archiwistyka w Czechach, Turyngii i Saksonii

Wspólne dzieje Czech i Niemiec, mające ponad tysiącletnią metrykę, znajdują odzwierciedlenie w ogromnej liczbie źródeł historycznych, z których ogromna część nie została dotąd przebadania. Skomplikowane i dramatyczne, zwłaszcza w minionym stuleciu, relacje obu państw i narodów, wytworzyły szereg przeszkód we wzajemnych kontaktach i wzajemnym zrozumieniu, na które nałożyła się bariera językowa, co w efekcie uniemożliwiało rzeczywistą współpracę. Aby nadrobić stracone w tej dziedzinie lata uprzedzeń i niechęci archiwiści obu państw, a konkretnie z zachodnich Czech oraz z Turyngii i Saksonii, postanowili zorganizować wspólne spotkanie fachowców.
Spotkanie, zorganizowane w formie konferencji naukowej, odbędzie się w dniach 21-23 maja 2012 r. w Galerii Walensztajnskiej Muzeum w Chebie (zachodnie Czechy). Zorganizowane będzie w ramach tzw. małych projektów Unii Europejskiej „Cel-3”, pn. „Przekraczanie granic – Nowe drogi między krajami”. Są to projekty z funduszy przeznaczonych na rozwój regionów, a konkretnie z programu: „Inwestycje dla waszej przyszłości”.
Celem konferencji będzie spotkanie się fachowców-archiwistów z Czech i Niemiec, a konkretnie z terenu zachodnich Czech, Saksonii oraz Turyngii, w celu nawiązania żywych kontaktów osobistych, aby móc je potem wykorzystywać dla badań i poszukiwań archiwalnych oraz w wymianie niezbędnych informacji fachowych. Poszczególni referenci będą prezentować: organizację różnych archiwów w poszczególnych krajach, ich dzieje, narastanie zbiorów i udostępnianie archiwaliów.

To naukowe spotkanie ma przyczynić się do tego, aby regionalni archiwiści uświadomili sobie swoją profesjonalną rangę i odpowiedzialność, jaka spoczywa na nich w zakresie badań międzynarodowych. Organizatorom zależy przy tym, aby wzajemne poznanie się przyczyniło się do budowy jednolitego systemu informacji naukowej. Obok referatów organizatorzy konferencji zaplanowali wycieczkę do Archiwum w Turyńskiego Archiwum Państwowego w Greiz.
Organizatorami całego przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie „Dialog mit Böhmen” w Greiz, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Okręgowe Archiwum Państwowe w Pilźnie, Powiatowe Archiwum Państwowe w Chebie oraz Stowarzyszenie „Antikomplex Praha”.

 

Więcej w jezyku czeskim: ČAS

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra