SŁOWACJA. Konferencja o międzynarodowych standardach archiwalnych

Słowaccy archiwiści, wychodząc naprzeciw światowym tendencjom, postanowili zorganizować już po raz drugi (poprzednio w październiku 2011 r.) konferencję naukową nt. „Międzynarodowe standardy i ich wdrażanie w archiwistyce”, która odbędzie się 17 lutego 2012 r. w Archiwum Narodowym Słowacji w Bratysławie (Drotárska cesta 42). Konferencja organizowana jest w ramach działań organizacji skupionych w Stowarzyszeniu ICARUS (International Centr for Archival Reserch), czyli Międzynarodowym Centrum Badań Archiwalnych, którego siedziba mieści się w Wiedniu. Spotkanie ma charakter międzynarodowy (językami konferencyjnymi będą: słowacki i angielski), a wezmą w niej udział, oprócz Słowaków, również archiwiści z Czech i Węgier. Zabrakło niestety, po raz kolejny, przedstawicieli strony polskiej, choć nasz kraj, wraz z uczestniczącymi w tym spotkaniu państwami, jest wszak członkiem archiwalnej „Grupy Wyszehradzkiej”, której działalność nie została zawieszona. Zabrakło może właściwej komunikacji?

Aby nie pozostawać całkiem na uboczu tej ważnej i niezwykle cennej inicjatywy, jak i ogólnych tendencji w archiwistyce światowej, przytoczmy choćby tytuły głównych referatów, jakie wygłoszone zostaną w trakcie obrad:
– Jozef Hanus, Wydział Archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji, „Międzynarodowe standardy a sytuacja w słowackiej archiwistyce”;
– Lenka Pavlíková i Monika Péková, Archiwum Państwowe w Bratysławie – Wydział Archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji, „Od czego zacząć poznawanie standardów archiwalnych”;
– Miroslav Novak, Regionalne Archiwum w Mariborze, „Słowacka droga do międzynarodowych standardów archiwalnych – cele i rezultaty”;
– Zdenka Semlic-Rajh, Regionalne Archiwum w Mariborze, „Zasady archiwistyki w odniesieniu do teorii i praktyki międzynarodowych standardów archiwalnych”;
– András Sipos, Archiwum Miejskie w Budapeszcie, „Przystosowanie standardów międzynarodowego opisu archiwalnego na Węgrzech”;
– Miroslav Kunt, Archiwum Narodowe w Pradze, „Przygotowanie nowych podstaw metodycznych dla opracowywania dokumentów oraz zmiany prawa archiwalnego w Czechach w stosunku do międzynarodowych standardów archiwalnych”.
Po zakończeniu części referatowej przewidziana jest dyskusja. Udział w konferencji jest bezpłatny. Jej początek nastąpi o godz. 8:30, a zakończenie przewidziano na godz. 13:30. Być może ktoś z polskiej strony weźmie jednak udział w tej konferencji, choćby jako obserwator, który następnie zda relację z jej przebiegu i wyciągnie wnioski w zakresie jej tematu dla naszej archiwistyki?Więcej

 

ICARUS ICARUS@work workshop in Bratislava

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra