UKRAINA: Powstała „Krymska Republikańska Organizacja Archiwistów i Historyków”

Główny Urząd Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu pozytywnie rozpatrzył wniosek organizacji publicznej „Krymska Republikańska Organizacja Archiwistów i Historyków” (Крымская республиканская организация архивистов и историков) i wyraził zgodę na jej wpisanie do rejestru stowarzyszeń obywatelskich z dniem 06 kwietnia 2012 r.
Przyjęte w statucie, główne zadania nowej organizacji to:
– wspieranie rozwoju archiwów w Autonomicznej Republice Krymu;
– popieranie badań naukowych, przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych oraz towarzyskich;
– przyczynianie się do poprawy organizacji pracy biurowej, poprzez badania w zakresie dokumentacji i archiwów;
– zapewnienie szkoleń, organizowanie konkursów, wystaw, konferencji, seminariów związanych z pracą zawodową w archiwach, jak również z działalnością swojej organizacji publicznej;
– pomoc młodym specjalistom w ich rozwoju i badaniach naukowych;
– promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków historii i kultury.

Więcej: Крымская республиканская организация архивистов и историков
oprac. E. Łaborewicz,
AP Legnica