KANADA /NIEMCY: Witajcie w ciężkich czasach – cięcia w budżecie archiwów kanadyjskich.

Kanada zawsze kojarzyła się nam z dostatkiem i dobrobytem. Kanadyjskie archiwa  i archiwistyka postrzegane są zaś, jako  jedne z najbardziej innowacyjnych oraz najlepiej zorganizowanych i finansowanych. Wygląda jednak na to, że i do tego pięknego i dobrze rozwiniętego kraju   dotarł KRYZYS, który dotyka również środowisko archiwalne.  Rząd kanadyjski premiera Stephena Harpera w ramach polityki oszczędnościowej  wprowadził drastyczne cięcia budżetowe, które w bolesny sposób dotknęły archiwa i biblioteki kanadyjskie oraz ich użytkowników.

Narodowe Archiwum Kanady  i  Narodowa Biblioteka Kanady działające wspólnie jako Library and Archives Canada (LAC)- instytucja powołana ustawą w 2004 roku w celu zachowania dokumentacyjnego dziedzictwa Kanady dla przyszłych pokoleń, przechowywanych zarówno w archiwach jak i bibliotekach- w ostatnim okresie musiała zmniejszyć zatrudnienie oraz ograniczyć swoją działalność. W marcu tego roku rząd Federalny zmusił LAC do zwolnienia 20 % swoich pracowników, a także do ograniczenia oferty dla użytkowników m.in. likwidując wypożyczenia  międzybiblioteczne. Ponadto rząd ograniczył subwencję dla Narodowego Programu Rozwoju Archiwalnego ( National Archival Development Programm -NADP) o 1,7 ml dolarów, które były zarządzane przez Canadian Council of Archives (CCA) i wykorzystywane   na wsparcie 13 regionalnych archiwów.
W dniu 28 maja w centre-ville w Ottawie odbyła się demonstracja środowiska bibliotekarzy i archiwistów licząca ok.100 osób, które protestowały przeciwko cięciom budżetowym rządu federalnego. Z protestującymi spotkał się deputowany opozycyjnej partii neodemokratcznej  Pierre Nante, który poparł postulaty demonstrantów. Środowisko zapowiada kontynuację protestów.
W  sukurs kanadyjskim kolegom, przyszli archiwiści niemieccy solidaryzujący się z postulatami kolegów z Kanady oraz postrzegający zagrożenia wynikające z polityki państwa wobec tej wyjątkowej instytucji. VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (Stowarzyszenie Archiwistów i Archiwistek Niemieckich)  wyraziło swoje poparcie dla protestu, wzywając do podpisania listu protestacyjnego zamieszczonego na stronie Make it Better – Write a Letter. Help save Canada’s National Archival Development Program.

Na podstawie: Solidarität für das kanadische Archivwesen
oprac. Jolanta Leśniewska
AP Oddział w Kutnie

 

Dodaj komentarz