Warszawa: Wiwat Archiwa, wiwat Archiwiści!

Międzynarodowy Dzień Archiwów od kilku lat jest zauważany także w Polsce. W tym roku zorganizowano z tej okazji III Warszawski Piknik Archiwalny. Jego inicjatorami i głównymi organizatorami były: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne.

 

 

Piknik odbył się w dniu 2 czerwca 2012 r. w Warszawie w Pałacu Staszica, w którym mieści się siedziba Archiwum PAN, oraz na jego dziedzińcu. Podobnie jak w poprzednich latach do organizacji tego archiwalnego święta włączyło się wiele instytucji. Przygotowały one mini wystawy, pokazy, wykłady, prezentacje multimedialne, oferowały własne wydawnictwa i pamiątki. Goście mogli też liczyć na fachowe i życzliwe komentarze, informacje i rozmowy z przedstawicielami instytucji, które zorganizowały własne stoiska. Nad przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Archiwum PAN, chętni do rozmowy, do pomocy i wskazania sal i miejsc pokazów, czasem ukrytych w zakamarkach pałacu, który staraniem Staszica stał się przed prawie dwoma wiekami siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

 

Hasłem tegorocznego Pikniku było: „Piłka jest w grze! Sportowa akcja – archiwizacja!” Wśród organizatorów było 26 instytucji kultury, nie zawsze kojarzonych przede wszystkim z archiwaliami, jak np. Filmoteka Narodowa, TVP Warszawa, Archiwum Polskiego Radia, Muzeum Sportu i Turystyki czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przedstawiono na stoiskach wiele rodzajów dokumentacji archiwalnej – fotografie, nagrania, filmy, afisze, a także liczne eksponaty o charakterze muzealiów, np. puchary czy stroje sportowców.
Do historii sportu w okresie międzywojennym sięgnęło Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, prezentując ówczesne afisze, informujące ile marek należy zapłacić za wejściówkę na stadion, a ile za miejsce w loży:

 

Salę noszącą imię S. Staszica wypełniły wystawy Archiwum Polskiego Radia. Prezentowany był nie tylko dźwięk, który można było dawniej usłyszeć na falach eteru. Pokazywano tam także dawne odbiorniki radiowe oraz trofea sportowe. Prezentacja multimedialna Sportowa kronika dźwiękowa łączyła zdjęcia najznamienitszych polskich sportowców oraz nagrania dziennikarzy relacjonujących ich osiągnięcia:


Waldemar Listowski dyrektor Archiwum Polskiego Radia

 

Wystawę fotografii przedstawiających udział polityków w wydarzeniach sportowych
przygotowały Archiwum Sejmu i Archiwum Prezydenta RP:

 

Archiwa państwowe reprezentowały dwie placówki. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy zorganizowało wystawę Rekreacje warszawskie oraz stoisko na dziedzińcu pałacu. Goście, których nie wystraszył chłód i wiatr oraz którym udało się odpowiedzieć poprawnie na 3 pytania z dziedziny sportu, archiwistyki i kultury, mogli otrzymać wybraną publikację Archiwum:

 

 

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przygotowało wystawę Sport w Milanówku, własne wydawnictwa, udzielało porad dotyczących poszukiwania dokumentacji do celów emerytalnych i rentowych oraz pokrzepiało „firmowymi” krówkami – ciągutkami.

I choć każda z 26 instytucji organizujących stoiska lub pokazy starała się nawiązać do tematu wiodącego, z obecnymi na Pikniku pracownikami tych instytucji, a także z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Władysławem Stępniakiem oraz jego zastępcami – Andrzejem Biernatem i Ryszardem Wojtkowskim, którzy przybyli na Piknik, można było dyskutować na tematy nie tylko sportowe. Charakterystyka przechowywanych zbiorów, meandry polityki, przygotowania do tegorocznego Powszechnego Zjazdu Archiwistów – to tylko niektóre wątki dyskusji. Można liczyć na ich kontynuację na wrześniowym spotkaniu we Wrocławiu.

Anna Laszuk
NDAP

Cały tekst w postaci pdf w repozytorium ArchNetu