CZECHY: Zapowiedź konferencji o międzynarodowych aspektach dziedzictwa kulturowego

Istniejące od 1990 r., ale posiadające tradycje sięgające 1936 r., Towarzystwo Czeskiego Raju im. Józefa Pekařa, we współpracy z Towarzystwem Czeskich Archiwistów, Archiwum Narodowym w Pradze oraz innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi, przygotowuje na kwiecień 2013 r. kolejną konferencję naukową o charakterze międzynarodowym, tym razem poświęconą życiu i twórczości pochodzącego z Jiczyna archiwisty i historyka Karla Kazbundy (1888-1982), a także problemom dziedzictwa kulturowego, jako obiektu międzynarodowego prawa.

Patron Konferencji – Karel Kazbunda (1888-1982) w 1910 r. ukończył historię na Uniwersytecie Karola w Pradze. W latach 1921-1923 pracował przy podziale archiwaliów po Austro-Węgrzech. W latach 1921-1948 był archiwistą w różnych ministerstwach Republiki Czechosłowackiej. W latach 1943-1948 wykładał archiwistykę w Państwowej Szkole Archiwalnej w Pradze. Publikował liczne prace naukowe o polityce wewnętrznej i zagranicznej monarchii habsburskiej w drugiej połowie XIX wieku. Po otrzymanym w 1948 r. zakazie publikacji wrócił do rodzinnego Jiczyna, gdzie spędził kolejnych 38 lat swego życia. Nadal pracował naukowo, ale jego dzieła ukazały się dopiero po 1989 r.

Konferencja zaplanowana jest na 19-20 kwietnia 2013 r., a odbędzie się na zamku w Jiczynie. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej Towarzystwa (http://www.pekar.kozakov.cz/). Zgłoszenia udziału w Konferencji można nadsyłać do 30 września 2012 r. na adres: pekarova.spolecnost@muzeum-turnov.cz

 

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław
Oddział Jelenia Góra