MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów- Brisbane 20- 24 sierpnia 2012

W dniach 20- 24 sierpnia 2012 r. w australijskim stanie Queensland ma miejsce Międzynarodowy Kongres Archiwów.
Kongres i dyskusje archiwistów z całego świata pod hasłem „Czasy się zmieniają” odbywać się będą w czterech blokach tematycznych o poetyckich nazwach: „Czasy się zmieniają”, „Zrównoważony rozwój… i archiwa”, „Zaufanie… i archiwa”, „Tożsamość… i archiwa”
Pierwszy blok „czasy się zmieniają” dotyczy wyzwań i zmian, przed jakimi stają archiwa w dobie konieczności ochrony i zarządzania bardzo zróżnicowanymi typami zasobów. Archiwa zaczynają chronić powszechnie nie tylko materiały papierowe, ale w coraz większej skali, audiowizualne i cyfrowe.

Kongres MRA Brisbane 2012

 

 

 

Blok drugi „Zrównoważony rozwój… i archiwa” omawia zagadnienia związane z nadążaniem archiwistów za szybko zmieniającym się światem technologii. Przechowywanie zasobu archiwalnego dla przyszłych pokoleń jest podstawowym zadaniem i celem działalności archiwów, a archiwiści muszą liczyć się z koniecznością stałego rozwijania swoich kompetencji i zdolności celem skutecznego wykonywania tego zadania. W świecie zmian klimatycznych, klęsk naturalnych i tych powodowanych przez człowieka, wymagania związane ze trudem ochrony zasobu stale rosną. Archiwiści muszą nadążać za szybko zmieniającym się światem technologii.
„Zaufanie… i archiwa” – archiwa są fundamentem dobrego zarządzania i odpowiedzialności. Archiwa muszą gwarantować autentyczność i wartość dowodową informacji, którą przechowują. Archiwiści odpowiedzialni za przechowywanie i przetwarzanie informacji winni angażować się w rozwój archiwistyki, jako wiedzy, łącząc naukę z etycznymi i zawodowymi standardami, które powinny być rozpoznawane w międzynarodowej metodyce i praktyce.
„Tożsamość… i archiwa” Archiwa dostarczają dowodów identyfikujących tożsamość nie tylko osób indywidualnych, ale także całych grup o wspólnym mianowniku identyfikując je w czasie i przestrzeni. Opieka nad dokumentowaniem tożsamości pozwala wspólnotom nie tylko chronić miejsca związane z ich spuścizną historyczną, ale także chronić prawa zarówno grupy jak i jednostki.
Archiwiści sami w sobie tworzą wspólnotę o własnej tożsamości. Każdy z nich z osobna składa się na wizerunek tożsamości rozpoznawalnej społecznie. W XXI w. tradycyjna natura zawodu archiwisty ulega zmianie. Wzmocnienie zawodowej tożsamości środowiska archiwistów staje się koniecznym, nie tylko w klasycznym rozumieniu funkcji naszego zawodu, ale także, a może już przede wszystkim, jako menadżerów informacji.
Obrady, oprócz wspólnych sesji plenarnych, przez cztery dni będą się toczyć w siedmiu równoległych salach, w których każde ze spotkań odbywać się będzie w ramach jednego z czterech wspomnianych wyżej bloków tematycznych. Ponadto w poniedziałek i piątek zorganizowano warsztaty poświęcone różnym aspektom współczesnej archiwistyki takim jak: Moreq 3, konserwacja różnych typów nośników materiałów archiwalnych, zagadnienia dokumentu elektronicznego oraz rozwijany przez MRA system ewidencji zasobu AtoM (Access to Memory).
Polskę reprezentuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr hab. Władysław Stępniak.
W Kongresie bierze udział także Adam Baniecki z Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań