CZECHY. Konferencja o wypożyczaniu i mobilności archiwaliów

Czeski Komitet Błękitnej Tarczy, we współpracy z Archiwum Narodowym i pod patronatem Czeskiej Komisji ds. UNESCO, organizuje konferencję pt. „Skarby w ruchu. Ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście międzynarodowym”. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Archiwum Narodowego w Pradze 4 – Chodovec, Archivní 4, dnia 16 października 2012 r. Rejestracja uczestników konferencji będzie prowadzona do 2 października 2012 r. poprzez w formularz elektroniczny, lub za pośrednictwem adresu internetowego bedriska.stepanova@nkp.cz .Opłata konferencyjna, w wysokości 400 koron, będzie pobierana podczas rejestracji uczestników.

Program konferencji:
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników seminarium (foyer sali konferencyjnej)
10.00 – 10.05 Powitanie uczestników
10.05 – 10.30 Problem mobilności zbiorów z perspektywy Ministerstwa Kultury (PhDr. Magda Junková),
10.30 – 11.00 Problem mobilności zbiorów z perspektywy samorządów (Przedstawiciel Komisji Stowarzyszenia Czeskich Regionów Kultury i Zachowania Zabytków),
11.00 – 12.00 Immunitet państwowy a wypożyczenia dóbr kultury (Nout van Woudenberg, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii),

12.00 – 12.45 Zasada należytej staranności (due diligence) a mobilność dóbr kultury (PhDr. Magda Nemcova),
12.45 – 13.15 Dyskusja,
13.15 – 14.00 Przerwa na lunch,
14.00 – 14.30 Zagraniczne kredyty a wypożyczenia dzieł sztuki ze zbiorów muzealnych po kazusie Diag Human (PhDr. Kate Tlachová),
14.30 – 15.00 Posąg bez ołtarza – ołtarz bez posągu. Ku problematyce skradzionych dzieł sztuki na zagranicznych giełdach staroci (Mgr. Sarka Radostová),
15.00 – 15.30 Wypożyczenia archiwaliów na wystawy za granicą (PhDr. Vladimir Růžek, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych),
15.30 – 16.00 Książki w „podróży służbowej”. Wspólny projekt Google i Czeskiej Biblioteki Narodowej w zakresie digitalizacji zbiorów książek historycznych. (PhDr. Veronika Procházková, Biblioteka Narodowa),
16.00 – 16.30 Dyskusja. Zakończenie konferencji

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra