BIAŁORUŚ: Zasób archiwów białoruskich online.

Na stronie internetowej Państwowych Archiwów Białorusi od 1 października 2012 r. dostępna jest testowa wersja internetowej bazy obejmującej ponad 50 tysięcy zespołów archiwalnych znajdujących się w zasobie białoruskich archiwów państwowych (podobnej do bazy SEZAM).
Do wyboru mamy „szybkie wyszukiwanie” („быстрый поиск”), „wyszukiwanie zaawansowane („pасширенный поиск”), wyszukiwanie według archiwów („поиск по архивам”). Wyszukiwanie zaawansowane dokonuje się – poprzez wpisanie wyszukiwanego słowa – w opisie zawartości zespołu, w obowiązującej nazwie zespołu, innych nazwach zespołu, według archiwów (państwowe, regionalne), według dat rocznych. W bazie nie ma możliwości przeglądania konkretnych dokumentów (w postaci cyfrowej). Baza jest dostępna wyłącznie w języku rosyjskim.
Dla ułatwienia korzystania z bazy, udostępniony został dział „pomoc” oraz słownik pojęć archiwalnych i innych użytych w bazie (wyjaśnienie np. „aннотации документов фонда”, „названия фонда” czy też „aрхивнoгo шифрa”).

Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь

oprac. Edyta Łaborewicz
AP O/Legnica