CZECHY: XIII Konferencja: Archiwa, biblioteki, muzea w elektronicznym świecie 2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy i Pracowników Informacji Naukowej Republiki Czeskiej, Archiwum Narodowe w Pradze oraz Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej organizują już po raz trzynasty wielką konferencję poświęconą digitalizacji zbiorów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych oraz obsługi danych elektronicznych, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Archiwum Narodowego w Pradze, ul. Archivni 4.
Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się nad formami współpracy archiwów, bibliotek, muzeów, galerii oraz innych instytucji gromadzących zabytki kultury, w dziedzinie wykorzystywania technik informacyjnych i nowoczesnej komunikacji elektronicznej dla ochrony i udostępnienia dziedzictwa kulturalnego.

 

Przygotowywane są wystąpienia o charakterze ogólnym, metodologicznym, prawnym i etycznym, jak również referaty prezentujące dotychczasowe dokonania różnych instytucji w dziedzinie digitalizacji i szerokiego udostępniania opracowanych w ten sposób dóbr kultury. Głos zabiorą zarówno przedstawiciele przechowawców tych zbiorów, jak i reprezentanci władz odpowiedzialnych za prawne funkcjonowanie Internetu, prawa autorskiego i przygotowanie wszelkich innych przepisów służących celom odbywanej konferencji. Przewidziano również wystąpienia fachowców od technicznej strony digitalizacji i związanego z tym oprogramowania.
Dokładny program konferencji znajduje się na stronach internetowych: Informace pro knihovy, jak również można kierować pytania na adres: vit.richter@nkp.cz .

 

Rejestracja uczestników konferencji trwać będzie najdalej do 23 listopada 2012 r. za pomocą formularza elektronicznego, lub pod adresem mailowym bedriska.stepanova@nkp.cz    Opłata konferencyjna wynosi 400,- koron od osoby, i będzie ona pobierana przed rozpoczęciem obrad, podczas rejestracji uczestników.

Więcej na:
SKIP
Národní technická knihovna
Česká archivní společnost (ČAS)

 

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe O/Jelenia Góra