Niemcy: Wszystko na sprzedaż – Stralsunder Gymnasialbibliothek w centrum uwagi.

Burmistrz Stralsundu dr Alexander Badrow ma obecnie  sporo kłopotów  –  w trybie pilnym zamknął on dostęp do Archiwum  Miejskiego  (Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund) i odwołał ze stanowiska jego kierownika. Jest  to wynik skandalu, jaki miał miejsce w związku ze sprzedażą części historycznego zbioru  biblioteki gimnazjum stralsundzkiego (Stralsunder Gymnasialbibliothek), o czym z oburzeniem donosiła prasa i różne środowiska opiniotwórcze Meklenburgii. Ponadto nabywca księgozbioru antykwariusz poinformował władze miasta o bardzo złym stanie fizycznym zakupionych eksponatów, jak również całego zasobu archiwum miejskiego. Burmistrz Stralsundu zarządził natychmiastowe sprawdzenie całego zasobu pod kątem jego stanu mikrobiologicznego. Zamówił również niezależne ekspertyzy dwóch naukowców
Pobrane przypadkowe próbki wykazały zagrzybienie zasobu, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich polegających na  czyszczeniu zasobu na sucho, a w przypadkach skrajnego zakażenia, naświetlanie ich  promieniami gama. Raport nie odpowiada na pytanie, od kiedy trwa ten stan. Duża część powierzchni franciszkańskiego klasztoru św. Jana, mieszcząca archiwum miejskie a zwłaszcza piwnica i parter- jak się okazuje- nie odpowiadają wymogom budowlanym i klimatycznym. Założony w 1254 r., klasztor franciszkanów św. Jana jest jednym z najcenniejszych zabytków kulturalnych i historycznych Stralsundu. Od 1950r., kompleks klasztorny jest siedzibą   archiwum komunalnego, którego zasoby sięgają XIII wieku do chwili obecnej, a biblioteka gimnazjalna stanowiła część jego zbiorów. Obok  9 tys. dokumentów i  ksiąg miejskich sięgających 1270 roku oraz innych licznych  materiałów archiwalnych, cześć biblioteczna obejmowała  125 tys. woluminów. Sam obiekt poddany był renowacji w latach 1960-1980 ze środków UNESCO, co jak nie zapewniło właściwych warunków przechowywania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych.

Szkoła, do której należała sprzedana biblioteka  została założona  w wyniku reformacji w 1560 roku, a biblioteka szkoły  w  1627 r. Na jej zasób składały się druki i książki sięgające XVI wieku. Liczne woluminy tej biblioteki zawierały dedykacje założycieli i dobroczyńców szkoły, często wybitnych nauczycieli i duchownych. Zbiory biblioteki zostały uznane przez prestiżowy przewodnik po bibliotekach „Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa” tzw. Fabian-Handbuch, za dziedzictwo historyczne pierwszej rangi dla  miasta i całego regionu Morza Baltyckiego. Bulwersująca jest wobec powyższego sama decyzja o sprzedaży części biblioteki, a ponadto suma za jaką ją sprzedano –  95 tys. Euro, zwłaszcza że pojedyncze egzemplarze warte były ponad 40 tys. Euro  Sprzedanych zostało 6 tys. książek. Prokuratura w Stralsundzie prowadzi postępowanie wstępne w tej sprawie.
Dlatego też wydarzenie to odbiło się tak szerokim echem w Niemczech i  spowodowało protest wielu środowisk. List otwarty w tej sprawie do burmistrza Badrowa skierował m.in. przedstawiciel Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte Dr. Christoph Ehricht jako konsystorz Pommerschen Evangelischen Kirche, stawiając burmistrzowi miasta wiele kłopotliwych pytań.
Pomimo, iż burmistrz Badrow podjął decyzję o odkupieniu biblioteki oraz o przeprowadzeniu koniecznych zabiegów konserwatorskich, to z pewnością nie kończy to sprawy. O randze tego wydarzenia mogą świadczyć również- poza prawnymi- także polityczne reperkusje sprawy, która była rozpatrywana w Parlamencie Meklenburgii na wniosek Partii Zielonych.

 

Jolanta Leśniewska
AP Płock/O Kutno
Na podstawie: http://www.augias.net/