CZECHY: Seminarium o digitalizacji dokumentacji obrazowej i dźwiękowej.

Archiwum Narodowe w Pradze, przy współpracy z tamtejszym Oddziałem Czeskiego Stowarzyszenie Informacyjnego (Česka informační společnost), przygotowuje piąte seminarium z cyklu poświęconego dokumentacji obrazowej, a konkretnie tego typu dokumentom przechowywanym przez różne instytucje kulturalne i naukowe w Czechach. Tym razem tematyka seminarium ma koncentrować się na digitalizacji, a hasło przewodnie będzie brzmiało: „Możliwości i metody digitalizacji dokumentacji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej”.
Przygotowując seminarium jego organizatorzy przedstawili zainteresowanym udziałem w nim kilka pytań i propozycji tematów do dyskusji oraz wystąpień, które określono następująco:
– sposoby i środki digitalizacji są różne i nie każdy proces technologiczny jest odpowiedni dla danego typu archiwaliów / dokumentów. Jakie są sposoby i możliwości techniczne digitalizacji dokumentacji obrazowej / konkretnych dokumentów w Waszej instytucji? Jakie technologie wykorzystujecie? Na co należy zwracać szczególną uwagę? Jak ważne jest zarządzanie kolorami? A także inne problemy, jakie występują w związku z digitalizacją i jakie chcielibyście poruszyć.
– jak przebiegła cyfryzacja w Waszej instytucji – masz opracowane metody pracy, koncepcje, metodykę, jakie stawiacie wymagania dla reprodukcji cyfrowych – parametry techniczne, opisowe metadane. Digitalizujecie własnymi siłami czy też za pomocą firm zewnętrznych? Jakie są Wasze doświadczenia? Jak przechowujecie zgromadzone dane i w jaki sposób udostępniacie je publiczności?

Zgłoszenia Waszych wystąpień (do ok. 30 minut) – tytuł i krótkie streszczenie, należy przesyłać dnia 25 lutego 2013 do na adres: emilie.benesova@nacr.cz
Organizatorzy proponują trzy terminy odbycia seminarium, a mianowicie 16 lub 30 kwietnia ewentualnie 14 maja 2013 roku. Proszą jednocześnie, aby wraz ze zgłoszeniem udziału w seminarium podać przesłać dwa terminy, które będą najstosowniejsze. Być może warto przedstawić i polskie doświadczenia w tej dziedzinie, a na pewno zapoznać się z tym, jak problemy digitalizacji materiałów archiwalnych rozwiązują nasi południowi sąsiedzi.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra

 

Więcej w języku czeskim