ROSJA: nowy budynek Archiwum Państwowego w Smoleńsku

11 marca 2013 r. szef Federalnej Agencji Archiwalnej, A. N. Artizow, z zastępcą gubernatora obwodu smoleńskiego, N. M. Kuzniecowem, wziął udział w inauguracji nowego budynku Archiwum Państwowego Obwodu Smoleńskiego, którego budowa była przykładem owocnej współpracy federalnego centrum i rosyjskich regionów.
Budowę Archiwum włączono do przygotowań obchodów 1150-tej rocznicy powstania Smoleńska. Jej koszt to około 230 milionów rubli (ok. 24 miliony złotych), z ponad 37 mln rubli pochodzi z budżetu federalnego.
Oddany do użytku nowy budynek archiwalny posiada automatyczny system gaśniczy i nowoczesny system przechowywania archiwaliów. Ruchome regały pozwalają na znacznie lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej – oszczędność wynosi nawet 40 procent – zapewniając konieczną rezerwę na dalsze przyjmowanie dokumentów. Archiwum posiada również możliwości wykonywania kopii cyfrowych dokumentacji i wprowadzania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pracownia naukowa dla użytkowników – historyków, etnografów, studentów, nauczycieli, dziennikarzy – posiada 35 miejsc, zaopatrzonych w niezbędny sprzęt komputerowy i zapewniających komfortowe warunki pracy dla badaczy.
Na konferencji prasowej zorganizowanej dla dziennikarzy, A. N. Artizov mówił o swej pierwszej wizycie w Smoleńsku, gdy jako młody kierownik służby archiwalnej regionu Kaługi przyjeżdżał tu dla zapoznawania się z organizacją archiwów w starodawnym rosyjskim mieście. W tamtym czasie dokumenty były przechowywane w kilku zaadaptowanych budynkach – przeważnie nieczynnych kościołach czy piwnicach. Szef Rosarchiwu zwrócił uwagę, że w 1991 roku w Rosji w zaadaptowanych budynkach – wcześniej głównie o przeznaczeniu religijnym – mieściło się 21 regionalnych archiwów. Po oddaniu do użytku nowego budynku w Smoleńsku na tej niejako „czarnej liście” pozostały już tylko trzy archiwa, przy czym w Nowogrodzie i Kałudze nowoczesne budynki archiwów zostaną ukończone w przyszłym roku.

oprac. E. Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

 

Więcej:
Руководитель Росархива А.Н.Артизов принял участие в торжественном открытии нового здания Государственного архива Смоленской области, także fotografie