BRAZYLIA: V konferencja na temat baz danych w archiwistyce.

W dniach 4- 6 czerwca w Rio de Janeiro w Brazylii odbędzie się V Konferencja na temat baz danych w archiwistyce (V Encontro De Bases De Dados Sobre Informações Arquivísticas).
Tematem przewodnim konferencji jest hasło: „Różne punkty widzenia na temat archiwów w sieci: digitalizacja, pamięć i dostęp.” (Os Diferentes olhares sobre os arquivos online: digitalização, memória e acesso.)
Przewidziano trzy główne osie dyskusji, które będą zaprezentowane sesjach plenarnych.:
1. Digitalizacja: Zarządzanie i przechowywanie kolekcji wobec pytania o ich dostępność.
2. Archiwa i pamięć w internecie.
3. Konsekwencje swobodnego dostępu do informacji.
Sesje szczegółowe obejmują 24 referaty wygłaszane po portugalsku i angielsku z symultanicznym tłumaczeniem.

Referaty dotyczą głównie zagadnień iberoamerykańskich i brazylijskich. Warto niemniej odnotować dwa wystąpienia na interesujący nas, także w Polsce, temat związany z wdrażaniem międzynarodowej bazy danych o zasobach archiwalnych ICA-AtoM. Cleber Belmiro dos Santos e Maria da Conceição Castro, Doświadczenia Departamentu Archiwów i Dokumentacji Domu Osawaldo Cruz we wdrażaniu i stosowaniu ICA-AtoM., oraz Welder Antônio Silva e Marina Costa Almeida, Migracja opisów archiwalnych z bazy danych WINSIS do ICA-AtoM. Doświadczenia zespołu zarządzającego danymi instytucjonalnymi Zgromadzenia Ustawodawczego Stanu Minas Gerais. Oba referatu czynią Brazylię kolejnym krajem, w którym prowadzone są prace nad międzynarodowym narzędziem ICA-AtoM.
Z pewnością interesującym zagadnieniem będzie problematyka funkcjonowania instytucji „Archiwiści bez granic” w kontekście dokumentowania praw człowieka  w  tajemniczo brzmiącym „post opiekuńczym modelu archiwalnym.

 

Więcej w języku angielskim i portugalskim

oprac. Adam Baniecki