SENEGAL: 100 lecie archiwów Senegalu.

W Dakarze, stolicy Senegalu, w dniach 1- 3 lipca 2013 r. , z okazji setnej rocznicy powołania archiwum centralnego, wówczas Francuskiej Afryki Zachodniej, odbędzie się międzynarodowa sesja naukowa pt” Archiwa, Pamięć, Dobre Rządzenie i Obywatele”.
Postawiono sobie trzy cele do osiągnięcia:
1. Rozpowszechnienie wiedzy na temat centralnej roli archiwów w zarządzaniu sprawami państwa.
2. Wzmocnić wspólną pamięć.
3. Uczulić obywateli na wagę archiwów jako elementów  dowodów i podstawy prawa lecz przede wszystkim uczulić na niezbędność ich przechowywania.

Temat konferencji skierowany jest nie tylko do archiwistów, ale do wszystkich zawodów „społecznych”oraz do badaczy i użytkowników archiwów

Nas podstawie komunikatu MRA
oprac. Adam Baniecki