Białoruś – Rosja – Ukraina – spotkanie szefów archiwów.

W dniach 29-30 maja 2013 r., w miejscowości Kamieniuki w Puszczy Białowieskiej (Białoruś, obwód brzeski) odbyło się coroczne trójstronne spotkanie szefów służb archiwalnych i instytucji archiwalnych Białorusi, Rosji i Ukrainy. W ramach spotkania odbyła się również międzynarodowej konferencji nt. „Technologie informacyjne w archiwistyce i biurowości”.
Uczestnicy konferencji podkreślili, że zautomatyzowane technologie wywierają znaczący wpływ na teorię i metodologię archiwistyki i są obecnie stosowane we wszystkich bez wyjątku obszarach działalności archiwów. Informatyzacja branży archiwalnej spowoduje, że praca archiwistów będzie bardzie wydajna i sensowna, jest też najskuteczniejszym narzędziem do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i państwa w dostępie do informacji historycznych. Tworzenie baz danych i elektronicznych kopii dokumentów archiwalnych pozwala dziś w różnych krajach rozwiązywać szereg problemów i znacznie rozszerzyć dostęp do informacji archiwalnych dla wszystkich zainteresowanych obywateli, świadczyć przez instytucje archiwalne usługi drogą elektroniczną, promować wdrażanie międzyresortowego obiegu dokumentów elektronicznych. Technologie informatyczne są coraz częściej stosowane w praktyce instytucji archiwalnych na całym świecie.
Kolejne spotkanie archiwistów trzech krajów odbędzie się w 2014 roku w Rosji.

«Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве».

oprac. Edyta Łaborewicz,
AP Legnica