MRA: Flash 26/2013

 

Ukazał się lipcowy numer informatora Flash. Periodyk jest co pół roku (ukazuje się w lipcu i grudniu) przynosi informacje z działalności Międzynarodowej Rady Archiwów. Omawiany numer poświęcony jest w w większej części działalności FIDA (Fund for Archival Development, Fundusz Rozwoju Archiwów). Fundusz został powołany przed laty w celu wsparcia rozwoju archiwów i archiwistyki w krajach rozwijających się. W latach 2005- 2008, w związku z kryzysem finansowym, jaki przezywała Międzynarodowa Rada Archiwów, praktycznie nie funkcjonował. W 2009 r. wyłoniono nowe władze FIDA, na czele którego stanęła była dyrektor archiwów narodowych Wielkiej Brytanii Sarah Tyacke. Fundusz rozpoczął swoją prace rozporządzając kwotą lekko przekraczającą 100 tys. euro. W jej ramach rozpoczęto realizacje kilku programów, w tym ochronę spuścizny audiowizualnej Afryki podjęta przez branżę regionalną ESARBICA ( Branża Afryki Wschodniej i Południowej). Zorganizowano szkolenia dla uniwersytetów i archiwów Zimbabwe, Botswany, Kenii, Mozambiku i Namibii. FIDA wsparł także podjęty w Mozambiku program budowy strategii zarządzania dokumentami i archiwizacją o nazwie SNAE (Narodowy System Archiwów Państwowych – The National System of State Archives). Poza Afryką, FIFA sfinansował także kształcenie dla archiwisty z Fidżi w archiwach Nowej Zelandii oraz projekt kształcenia archiwistów Wysp Salomona.

We Fleshu znalazły się także kolejne informacje na temat dorocznej konferencji archiwów, która odbędzie się w daniach 23 i 24 listopada w Brukselii. redakcja przeprowadziła na ten temat wywiad z zastępczynią Sekretarza generalnego MRA Margaret Crochett. Doroczna konferencja tym różnić się będzie od formuły CITRA (Konferencja okrągłego stołu archiwów), że wezmą w niej udział nie tylko tzw członkowie A MRA (dyrektorzy archiwów narodowych), ale grono uczestników zostanie poszerzone o przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych archiwistów, oraz członków komitetów wykonawczych. Konferencję wzbogacą wykłady na tematy będące przedmiotem obrad, a także zmieniono formułę finansowania uczestnictwa.
Omówiono także amerykańską serię pt: „Tendencje i praktyka archiwalna”, w ramach której ukazały sie trzy tomy: 1) Standardy opisu archiwalnego (Standards for Archival Description), 2) Postępowanie z dokumentami cyfrowymi i manuskryptami.  (Processing Digital Records and Manuscripts), 3) Projektowanie opisu i systemu udostępniania. (Designing Descriptiveand Access Systems)
W numerze znajduje sie także tekst na temat programu „Pamięć Świata”.
Lipcowy numer Flesha przyniósł spora garść informacji na temat niektórych tylko pól działalności MRA. Spora ilość informacji znajduje się także w bardzo nieregularnie publikowanych informatorach, zarówno branż regionalnych, jak i  zespołów i grup roboczych.

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Lubań