ROSJA: otwarcie wystawy „Konstytucyjna historia Rosji. W 20. rocznicę Konstytucji”

Dnia 10 października 2013 r. w sali wystawowej Archiwów Federalnych w Moskwie – odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Konstytucyjna historia Rosji. W 20. rocznicę Konstytucji” – w roku bieżącym minie bowiem dwudziesta rocznica przyjęcia obecnie obowiązującej w Rosji ustawy zasadniczej, przyjętej w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r. Na wystawie będą prezentowane wszystkie dotychczasowe konstytucje Rosji i projekty, które z różnych przyczyn nie weszły w życie, jak np. projekt słynnych Dwunastu Punktów («кондиций») Najwyższej Tajnej Rady (najwyższego organu władzy wykonawczej w Rosji w latach 1726-1730) z 1730 r., którym to dokumentem usiłowano ograniczyć carskie samowładztwo, ocalałe projekty konstytucyjne dekabrystów z lat 20. XIX w., oryginał konstytucji Królestwa Polskiego, powstałej przy osobistym zaangażowaniu cara Aleksandra I, także powstały wówczas projekt konstytucji Imperium Rosyjskiego (Charte constitutionnelle de l’Empire de Russie), której Aleksander I nie odważył się podpisać, czy też konstytucja Rosji (Основные законы Российской империи) nadana w 1906 r. przez ostatniego cara Mikołaja II, która zmieniała Rosję z monarchii absolutnej w konstytucyjną.

Oczywiście, wystawa obejmuje także materiały obrazujące powstawanie obecnej Konstytucji, której rocznica jest obchodzona. Unikatowe dokumenty uzupełnia kronika filmowa z lat 1930 – lata 90. XX w. i rzadkie zdjęcia. Eksponaty z wystawy stanowią jednocześnie część Wirtualnego Muzeum Konstytucyjnej Historii Rosji, którego prezentacja odbędzie się w ramach otwarcia wystawy. Szczególne miejsce w Muzeum zajmie unikatowy film, z ceremonii otwarcia Dumy Państwowej w 1906 roku. Organizatorzy przedsięwzięcia to m.in. Federalna Agencja Archiwów Rosji, Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej, Rosyjskie Towarzystwo Historyczne, przy udziale: Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Prezydenckiej Biblioteki im. Borysa Jelcyna, Służby Prasowej Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Rosyjskiego Archiwum Państwowego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego Kinofotodokumentów.
Wystawa czynna od 11 do 27 października 2013 r.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Więcej: Конституционная история России.