USA: 70 lat Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce powstał w roku 1943 jako kontynuacja Instytutu do Badania Najnowszej Historii Polski (potem Instytutu Józefa Piłsudskiego), powstałego w Warszawie w roku 1923. Wśród jego założycieli, oprócz znanych działaczy polonijnych, takich jak Franciszek Januszewski, Maksymilian Węgrzynek i Lucjan Kupferwasser znaleźli się polscy uchodźcy wojenni, którzy w II Rzeczypospolitej zajmowali ważne stanowiska państwowe: Henryk Floyar-Rajchman – były minister przemysłu i handlu, Ignacy Matuszewski – były poseł na Węgrzech i minister skarbu oraz Wacław Jędrzejewicz – były minister oświaty. Głównym celem założycieli Instytutu było prowadzenie stałej, niezależnej instytucji badawczo-naukowej zajmującej się nie tylko gromadzeniem, przechowywaniem i badaniem dokumentów dotyczących Polski, ale także popularyzowaniem prawdziwej, niezafałszowanej wiedzy o Polsce i jej historii najnowszej.

Czwartego lipca 2013 r. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce obchodził 70 rocznicę swojego powstania. W ciągu całego roku odbywały się i nadal odbywają wydarzenia upamiętniające tę rocznicę. Przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w konferencjach naukowych organizowanych przez Polish American Historical Association w Buffalo (15-16 maja 2013) i przez Polski Instytut Naukowy w Waszyngtonie (14-15 czerwca 2013). 5 czerwca 2013 r. na Zamku Królewskim i w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród Instytutu. W października 2013 obchody kontynuowane były w  Nowym Jorku, 11 października  Gala 70 lecia w Konsulacie Generalnym RP, 12 października sympozjum „Polonijny Nowy Jork”  z udziałem naukowców z Polski i USA.  22 listopada odbędzie się wieczór wspomnień pt. „Prof. Wacław Jędrzejewicz i twórcy Instytutu”. Obchody zostały dofinansowane przez MSZ RP.

dr Marek Zieliński

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce