MRA: Wizyta reprezentacji Międzynarodowej Rady Archiwów we Francji

W pierwszych dniach maja w Paryżu doszło do spotkania bilsko czterdziestu przedstawicieli Biura, grup regionalnych i sekcji Międzynarodowej rady Archiwów. Celem spotkania było dokonanie bilansu realizacji zadań rady, dyskusja nad ich finansowaniem oraz opracowanie planów pracy na przyszłość. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami europejskich regulacji odnoszących się do ochrony danych o charakterze osobowym przez przedstawicieli Międzyministerialnego Departamentu Archiwów Francji.

Wiecej: Archives de France

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań