CZECHY: Międzynarodowy Dzień Archiwów – specjalna strona internetowa

W obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów (MDA), ustanowionego przez Międzynarodową Radę Archiwalną w 2007 r. z okazji 60 rocznicy powstania tego gremium – powołanego, przypomnijmy, 9 czerwca 1948 r. – czeskie archiwa włączyły się znacznie wcześniej niż polskie, bo już w 2009 r. i od razu na skalę masową. Nic dziwnego zatem, że nasi południowi sąsiedzi zdążyli wytworzyć już pewne stałe praktyki oraz narzędzia dotyczące tego święta. Jednym z nich jest specjalna strona internetowa.Zadania zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących akcji, organizowanych przez czeskie archiwa i instytucje pokrewne, w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów, podjęło się Stowarzyszenie Czeskich Archiwistów (Česká archivní společnost – w skrócie ČAS), które w tym celu założyło specjalną stronę internetową, zwaną „Dzień archiwów” (Mezinárodní den archivů) Można tam dowiedzieć się o wszystkich poczynaniach podjętych w tym roku, ale i w latach poprzednich, przez czeskie archiwa w ramach MDA.

Strona zawiera sześć zakładek. Pierwsza z nich to „Wprowadzenie” (Úvod), gdzie znalazły się informacje o tym czemu służy strona oraz kto i w jakim celu ją założył i prowadzi, jak również hasło aktualnych „Dni” – „Archiwum – skrzyżowanie pomiędzy przeszłością a teraźniejszością” (Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností). Kolejna zakładka zatytułowana jest „O dniach” (O dni). Przedstawiono w niej samą ideę organizowania Międzynarodowych Dni Archiwów. Kolejna nosi tytuł „Czym jest archiwum?” (Co je archiv?) i zgodnie z tym pytaniem zawiera dość obszerny wywód o zadaniach i funkcjach archiwów, jak również prezentuje strukturę czeskich archiwów publicznych. Kolejna zakładka – „Archiwa i ich działania w roku 2014” (Archivy a jejich akce v roce 2014) – to miejsce, w którym znajduje się interaktywna mapa Czech, umożliwiająca „dostanie się” do informacji o przedsięwzięciach podejmowanych w ramach MDA w poszczególnych archiwach. Zamieszczono tu, przygotowane jednolicie notki, a także odsyłacze do właściwych stron internetowych każdej z instytucji. Zakładka „Aktualności” (Aktuality) – zawiera w układzie chronologicznym najważniejsze informacje, które nie trafiają do wspomnianych wyżej notek. Tu też znaleźć można podsumowania, jak to, że w 2013 r. w 62 archiwa w Czechach w ramach MDA przeprowadziły 105 różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich Ostatnią z zakładek nazwano „Poprzednie lata” (Minulé ročníky), i zgodnie z tym umieszczono w niej sprawozdania z organizacji MDA w Czechach w latach 2009-2013.

Dzięki takiemu narzędziu, jak opisana tu strona internetowa, czescy archiwiści, ale i wszyscy zainteresowani organizacją i przebiegiem MDA, mogą w sposób bardzo szybki zdobyć poszukiwane informacje. Strona ta staje się jednocześnie swoistą płaszczyzną koordynacji poszczególnych działań, jak i stanowi znakomita inspirację dla różnych podmiotów, pragnących zaprezentować się w trakcie Międzynarodowego Dnia Archiwów.

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Oddział w Jeleniej Górze

Patrz: Mezinárodní den archivů připadá