MRA: Międzynarodowy Dzień Archiwów- apel rady

Międzynarodowa Rada Archiwów zaapelowała do międzynarodowej wspólnoty archiwistów o nadesłanie zdjęcia obiektu archiwalnego z wiązanego z miejscem pracy archiwisty. Przesłane materiały zostaną umieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Pomysł realizowany jest przez Sekcją Archiwów Miejskich, Lokalnych i Terytorialnych (SLMT – ICA) Międzynarodowej Rady Archiwów.

Prócz tego należy przesłać opis obiektu oraz rozpowszechnić informację o przedsięwzięciu w swoim środowisku archiwalnym. Projektem kieruje Pani Langelaar z Rotterdamu.

Zgodnie z pomysłem strona zostanie uruchomiona w dniu święta, 9 czerwca.

Jest dostępna pod adresem: http://www.internationalarchivesday.org

Oprac. Adam Baniecki

AP Lubań