CZECHY: Polegli w I wojnie światowej

Na stronach praskiego Wojskowego Instytutu Historycznego umieszczona została ciekawa aplikacja, umożliwiająca przegląd drukowanych źródeł zawierających wykazy poległych żołnierzy monarchii austro-węgierskiej w Wielkiej Wojnie lat 1914-1918.
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki współpracy wojskowych historyków i archiwistów z bibliotekarzami czeskiej Biblioteki Narodowej, którzy nie tylko użyczyli swoich bogatych zbiorów, ale aktywnie uczestniczyli w ich przygotowaniu do prezentacji w Internecie. Są one łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych dzięki bibliotece cyfrowej Kramerius, firmowanej przez Czeską Bibliotekę Narodową.
Po doświadczeniach wcześniejszych wojen, a więc prusko-austriackiej z 1866 roku, zajęciu i okupacji Bośni i Hercegowinie w 1878 roku, walkach przeciw powstańcom w 1882 roku, armia austro – węgierska opracowała dość rozbudowany systemu rejestracji oraz publikacji strat wojennych. Ministerstwo Wojny, przy współpracy z Austriackim Czerwonym Krzyżem, od pierwszych dni światowego konfliktu rozpoczęło publikowanie oficjalnych list strat, a więc alfabetyczne rejestry nazwisk poległych, rannych i zaginionych, a z czasem również żołnierzach schwytanych do niewoli oraz chorych. Podobne wykazy publikowały też różne czasopisma, które również zostały wykorzystane w opisywanym projekcie. W sumie publikacje te, ukazujące się w latach 1914-1919, zajmują ponad 78 000 stron.

Autorzy obecnej internetowej publikacji tych list podkreślają, iż wszystkie rejestr w czasie ich skanowania zostały poddane procesowi automatycznego optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co umożliwia łatwe wyszukiwanie interesujących danych. Jednak ze względu na ogromną liczbę stron nie udało się ręcznie poprawić pojawiających się w trakcie tej transkrypcji błędów, dlatego też dokładność wyszukiwania zależy od jakości oryginalnego tekstu. Pomimo to prezentowane materiały stanowią niezwykle użyteczne źródło informacji zarówno dla historyków, jak i genealogów i wszystkich zainteresowanych przeszłością. Na pewno i wielu naszych rodaków odnajdzie tu znajome nazwiska i mogąc dowiedzieć się wielu rzeczy o przeszłości swoich przodków, walczących w c.k. armii.

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra

Patrz: Vojenský historický ústav Praha