FRANCJA: Publikacje z okazji stulecia wybuchu Pierwszej Wojny Światowej

Jak zwracają uwagę archiwiści francuscy po rocznicy stulecia I Wojny Światowej należało się spodziewać dużej ilości publikacji, zwłaszcza we Francji. Tymczasem nic takiego się nie stało się i rocznica na francuskim rynku wydawniczym nie wyróżniła się szczególnie. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na te publikacje, które niosą ze sobą sporą wartość poznawczą.
„Archiwa Wielkiej Wojny. Źródła do historii” to wydana wspólnymi siłami archiwów Francji, Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Zagranicznych publikacja będąca przewodnikiem po zasobach francuskich archiwów na temat pierwszego światowego konfliktu XX w. W trakcie I Wojny Światowej wytworzono olbrzymie ilości archiwaliów rozproszony w wielu francuskich archiwach. Opracowany przewodnik, skierowany do badaczy, erudytów, ale także genealogów i amatorów historyków ma za zadanie ułatwić dotarcie do nich. Publikację podzielono na 49 rozdziałów tematycznych.

Archives de la Grande Guerre. Des sources pour l’histoire, Archives de France – Presse Universitaires de Rennes 2014, ISBN 978 2  7535 3548 0, cena 24 EUR.

Druga publikacja “Zakazane obrazy Wielkiej Wojny” jest katalogiem fotografii wykonanych przez specjalną Sekcję Fotograficzną Armii. Sekcja powstała w 1915 r. i dokumentowała działania wojenne. Pewna część fotografii została objęta klauzulą tajności. Zaprezentowane zdjęcia są właśnie częścią tejże zakazanej kolekcji. Z każdego z nich przed publikacją zdjęto stosowną klauzulę. Obok samych tematów zdjęć interesujące są również powody ich utajnienia.
Images interdites de la Grande Guerre, Agence d’images de la Defence. Presse Universitaire de Rennes 2014, ISBN 9 782753 534841, cena 25 EUR.

Więcej: Archives de France Publications

Oprac: Adam Baniecki
AP Wrocław O/Lubań