WŁOCHY: 140 lecie Archiwum Państwowego w Bolonii (1874 – 2014)

W dniach 20 – 21 listopada 2014 r. odbędzie się kongres naukowy z okazji 140 lecia Archiwum Państwowego w Bolonii. Temat: „Przeszłość przed nami”. (Il passato davanti a noi”). Kongres odbędzie się w pracowni naukowej archiwum. Jego współorganizatorem jest stowarzyszenie miłośników archiwum o nazwie „Chiostro dei Celestini” (Klasztor Celestynów). Stowarzyszenie liczące ponad 150 osób ma za cel poznawać spuściznę przechowywaną w Archiwum Państwowym w Bolonii, a przez to promować regionalne inicjatywy kulturalne. Nazwa stowarzyszenia związana jest z siedzibą archiwum państwowego, którą są zabudowania Klasztoru Celestynów. Klasztor powstał w Bolonii w połwie XIV w. i istniał do 1797 r. Obiekt jest monumentalny. Jego centralnym punktem  jest kościół San Giovanni Battista dei Celestini umiejscowiony na fundamentach teatru rzymskiego z I w. n.e. Stanowi punkt centralny średniowiecznej Bolonii. Pomiędzy 1729 a 1768 r. kompleks został przebudowany i rozbudowany. Po likwidacji klasztoru część jego budynków i pomieszczeń pełniła różne funkcje, w tym funkcje publiczne. Mieściła się w jego części szkoła inżynierska. Po zjednoczeniu Włoch w 1871 r., w październiku 1874 r. utworzono bolońskie archiwum państwowe, które zajęło część obiektów klasztoru.
Zasób archiwum bolońskiego liczy 38 km akt zebranych w ponad 5000 zespołów o chronologii od X w. do XX w. Podstawową bazą badawczą jest ponad 400 inwentarzy analitycznych.

Obchody 140 lecia, w zamierzeniach organizatorów, mają być okazją do refleksji na temat relacji pomiędzy historykami a przechowywanym zasobem, konfrontacją pomiędzy archiwistami a użytkownikami, zwłaszcza stałymi i przypomnieniem faktów związanych z interesującymi „odkryciami” w zasobie archiwum.

Przewidziano sporą ilość referatów, m. in.: U źródeł Archiwum Państwowego w Bolonii: Średniowieczna gmina: mit, zespoły archiwalne, historiografia (Massimo Gisnsante, Georgio Tamgba, Giuliano Milani, Alle origini dell’Archivio di Stato di Bolonia. Il Comune medievale: mito, fonti, storiografia); Wykorzystanie zasobów archiwalnych pomiędzy  historią, prawem i poezją (Georgio Marcon, Armado Antonelli e Giovanna Moreli, L’uso e il ri-uso delle fonti archivistiche tra storia, diritto e poesia) i inne.

Kongres: 20 – 21 listopada 2014 r.
Archivio di Stato di Bolonia
Pizza Celestini 4
40123 Bologna

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Lubań

Więcej: Bologna, 20-21 novembre 2014 | convegno di studi “Il passato davanti a noi”. 140 anni dell’Archivio di Stato di Bologna (1874–2014),

Il Chiostro dei Celestini. Amici dell’Archivio di Stato di Bologna,

Archivio di Stato di Bologna.