CZECHY: Konferencja o przestępczości dawniej i dziś

W nawiązaniu do bardzo udanej ubiegłorocznej konferencji historycznej nt. „Przestępstwa seksualne wczoraj i dziś” Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie także i w tym roku organizuje podobną konferencją, tym razem pod hasłem: „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu wczoraj i dziś” (Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes), która odbędzie się w środę, 27 maja 2015 r.
Jak zauważają organizatorzy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu należą bez wątpienia do najpoważniejszych występków ludzkich, ponieważ dotyczą najbardziej podstawowych wartości życia. Zagrożone one były najwyższymi karami od niepamiętnych czasów, ale wysokość tych kar nadprzestrzeni dziejów ulegała ciągłym zmianom. O tym m.in. mają dyskutować historycy prawna, specjaliści w dziedzinie prawa karnego z Czech i Słowacji, a także eksperci w sprawach karnych z praktyką prawniczą (naukowcy, eksperci medycyny sądowej i lekarze). Organizatorzy pragnął, aby wystąpienia koncentrowały się na różnych zjawiskach związanych z ustawodawstwem odnoszącym się do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu człowieka od początku do chwili obecnej.

Szczególnie preferowane będą następujące tematy:
– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz ich ścigania w starożytności i średniowieczu,
– umocowanie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu we współczesnych kodeksach karnych,
– ściganie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w XX wieku
– ściganie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w Czechach i na Słowacji obecnie,
– prawodawstwo ścigania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich,
– sprawcy i ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w kategoriach psychologii, socjologii i innych dyscyplin,
– doświadczenie w ściganiu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Zgłoszenia do czynnego udziału w konferencji (na specjalnym formularzu) można wysyłać do dnia 7 maja 2015 r., należy przy tym zaznaczyć, czy będzie to wystąpienie konferencyjne, czy tylko tekst do opublikowania w materiałach pokonferencyjnych. Przewiduje się opłatę konferencyjną.

Więcej:
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes
Česká archivní společnost (ČAS)

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra