MRA: Doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów – Reykjavilk 28 – 29 września 2015

Tegoroczna coroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów odbędzie się w stolicy Islandii Reykjaviku w dniach 28 – 29 września. Hasłem jej jest: „Archiwa: Dowody, bezpieczeństwo i prawa obywatelskie: Bezpieczeństwo, dyspozycyjność i niezawodność informacji”. Celem konferencji jest wskazanie i przeanalizowanie obszarów wrażliwych na szeroko rozumiane zagrożenia współczesności. Zbadanie badanie zdolności archiwistów i archiwów dla realizacji podstawowych celów społecznych takich jak bezpieczeństwo i ochrona informacji z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich w szczególności wobec fenomenu współczesnego świata, jakim jest otwartość dostępu do informacji i danych.

Konferencja odbędzie się w trzech blokach tematycznych podzielonych na węższe zagadnienia:
1)    Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
a)    Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji
b)    Normy i procedury bezpieczeństwa dla dokumentów aktywnych (records management) i archiwaliów
c)    Zagrożenia związane z wojnami, terroryzmem, katastrofami naturalnymi i zmianami klimatycznymi
d)    Ochrona autentyczności dokumentów aktywnych (records management), danych i systemów powiązanych
e)    Bezpieczeństwo, kradzieże i obrót archiwaliami

2)    Informacja i prawa obywatelskie
a)    Dokumenty aktywne (bieżące) i archiwalia w erze otwartego zarządzania („open gouverment”)
b)    Prawa i obowiązki obywateli i rządów
c)    Relacje pomiędzy prawami człowieka a zarządzaniem dokumentem aktywnym (bieżącym)
d)    Prawa obywateli a prawa rządów, rola legislacji, zasady dostępu i sposoby odmawiania dostępu
e)    Ochrona danych osobowych i nadużycia w odniesieniu do danych osobowych

3)Informacja w nowoczesnym społeczeństwie: dane otwarte („open data”) i partnerstwo
a) Nowoczesne używanie danych przez osoby trzecie świadczące, że archiwa zbierają i zarządzają informacją z punktu widzenia wykorzystania praktycznego, a nie tylko w celu przechowywania
b) Złożoność i niepewność w zakresie skutecznego wykorzystania i trwałości danych
c) Relacje pomiędzy zarządzaniem dokumentami elektronicznymi aktywnymi (records management) a zarządzanie danymi otwartymi, megadane i metadane wobec wyzwań interoperacyjności, w szczególności w tym co dotyczy webu i danych otwartych
d) Współpraca ze wspólnotą naukowców, dostarczycielami opogramowania itd.
e) Zarządzanie informacją, ochrona i promocja
f) Cyfrowe przechowywanie dokumentów aktywnych (records management) z punktu widzenia z punktu widzenia zarządzania danymi i ich ponownego wykorzystywania.

Całością organizacji konferencji kierują dwa komitety: naukowy – odpowiedzialny za merytoryczną zawartość konferencji oraz tzw. lokalny odpowiedzialny za zagadnienia organizacyjne.
Dnia 12 marca upłynął termin ewentualnego nadsyłania propozycji referatów. Ich wybór zostanie dokonany do końca marca.

Więcej: ICA Conférence annuelle de l’ICA à Reykjavik , 28-29 septembre 2015

Strona konferencji: http://www.ica2015.is/fr

Oprac: Adam Baniecki
AP Wrocław Oddział w Bolesławcu