NIEMCY: Publikacje archiwów uniwersyteckich. Propozycje

„Profil dokumentacji dla archiwów szkół wyższych”
Opublikowana w 2009 roku broszura ukazuje centralne znaczenie archiwów szkół wyższych w badaniach historii uniwersytetów i historii nauki. Zawiera ona wskazówki dotyczące oceny dokumentów według ich wartości historycznej oraz spis akt uniwersyteckich, które jako źródła historyczne kwalifikują się do trwałego przechowywania w archiwach. Obok przekazu archiwalnego różnorodnych jednostek i gremiów uniwersyteckich uwzględniona została również dokumentacja z dziedziny badań i nauki, jak również dokumentacja archiwalna organizacji studenckich. Dodatkowe wskazówki dotyczą spuścizn naukowych i zbiorów.
Broszurę opracowali archiwiści uniwersytetcy: dr Thomas Becker (Bonn), prof. dr Werner Moritz (Heidelberg), dr Wolfgang Müller (Saarbrücken), dr Klaus Nippert (Karlsruhe) und dr Max Plassmann (Düsseldorf).
Dokumentationsprofil für Archive wissenschaftlicher Hochschulen : eine Handreichung / Von Thomas Becker … [Hrsg.: Der Universitätspräsident]. – Saarbrücken : Univ. des Saarlandes, 2009. – 75 S. : Ill. ; 21 cm.
ISBN 978-3-940147-15-8
Cena: 7 € plus koszty przesyłki

„Cele dokumentacji i aspekty brakowania w archiwach szkół wyższych oraz archiwach innych placówek naukowych.”
Seria: Mowy uniwersyteckie. Seria wydawnicza Uniwersytetu w Saarbrücken, tom 73, Saarbrücken 2007.

Tom ten zawiera referaty jednej z tradycyjnych wiosennych konferencji niemieckich archiwistów uniwersyteckich, która odbyła się w 2006 roku w Saarbrücken na temat: „Cele dokumentacji i aspekty brakowania w archiwach szkół wyższych oraz archiwach instytucji naukowych”. W publikacji tej po raz pierwszy opisano szerokie spektrum zagadnień związanych z brakowaniem akt w archiwach szkół wyższych i archiwach innych placówek naukowych, m.in. problemy związane z brakowaniem akt studenckich. Autorzy opisują również strategie pozyskiwania zbiorów przez archiwa sztuki i muzea oraz podejmują temat badania historii uniwersytetów oraz zespołów archiwalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych NRD.

Dokumentationsziele und Aspekte der Bewertung in Hochschularchiven und Archiven wissenschaftlicher Institutionen : Beiträge zur Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 – Archivare an Hochschularchiven und Archiven Wissenschaftlicher Institutionen – des Verbandes Deutscher Archivarinnen und Archivare, am 23. und 24. März 2006 an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken / [Hrsg. Der Universitätspräsident. Universität des Saarlandes. Red. Presse- und Informationszentrum ; Universitätsarchiv der Universität des Saarlandes]. – Saarbrücken : Univ.-Präsident, 2007. – 237 S. : Ill. ; 21 cm.
ISBN 978-3-940147-08-0
Cena:10 € plus koszty przesyłki

Zamówienia prosimy składać na adres:

Dr. Wolfgang Müller
Universitätsarchiv der Universität des Saarlandes Postfach 15 11 50
66041 Saarbrücken
e-mail: w.mueller@univw.uni-saarland.de
telefon: 0681 / 302-2699
fax: 0681 / 302-2687

Dr. Agnieszka Brockmann
Europa-Universität Viadrina
Universitätsarchiv