UKRAINA: „Represjonowani archiwiści” – wystawa

Wystawa internetowa przygotowana w Archiwum Państwowym Obwodu Charkowskiego w Charkowie, w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych na Ukrainie, przedstawia 34 dokumenty archiwalne obrazujące sowieckie represje polityczne z lat 30.tych XX w. w ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, których ofiarą byli archiwiści.
Wiktor Aleksandrowicz Barwiński (ur. 1885), starszy badacz w Archiwum Głównym Dawnych Akt, w 1937 r. został oskarżony o udział w kontrrewolucyjnej organizacji nacjonalistycznej, za co wymierzono mu karę 10 lat pobytu w łagrze. Postępowanie w jego sprawie zostało przez NKWD zakończone w 1941 r. z powodu śmierci oskarżonego.

Wasilij Wasiliewicz Dubrowski (ur. 1897 r. w Czernichowie), pracownik naukowy Instytutu Historii Kultury w Charkowie, oskarżony o aktywny udział w kontrrewolucyjnej organizacji, której celem było obalenie władzy sowieckiej, aresztowany w 1933, został w 1934 r. skazany na pięć lat obozu pracy, a w 1995 r. zrehabilitowany.
Michaił Wasiliewicz Gliwienko (ur. 1888 r. w Jekatierinosławiu), pracownik „archiwum historycznego”, w 1938 r został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za „udział w antysowieckiej organizacji terrorystycznej”; wyrok został wykonany.

Więcej: Репресовані архівісти
oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wroclaw/Oddział Legnica