CZECHY: Seminarium o dokumentacji filmowej

Czeska Filmoteka Narodowa oraz Towarzystwo Informacji Naukowej przy Archiwum Narodowym w Pradze, przygotowują na jesień kolejne (już 9) seminarium naukowe o problemach współczesnej dokumentacji archiwalnej, zwłaszcza audiowizualnej. Tym razem temat spotkania będzie brzmiał: „Źródła do historii kina – specyfika dokumentów pisanych i dokumentacji współczesnej”.
Zgodnie z tematem zebrani na seminarium będą obradować na temat źródeł do historii kina, zwłaszcza o specyfice związanych z tym zagadnieniem zarówno pisemnych materiałów archiwalnych, jak i dokumentacji współczesnej. Chodzi przede wszystkim o takie źródła, jak: plany finansowe, fundacje filmowe, plakaty i fotosy itd., które znajdują się w wielu instytucjach kulturalno-naukowych, powołanych do przechowywania dziedzictwa kulturowego. Referenci z Czech i Słowacji omawiać będą tematy związane z problematyką digitalizacji, metodologią katalogowania źródeł, udostępniania archiwaliów, przechowywania i porządkowania zbiorów dokumentacji współczesnej, restaurowania plakatów i związanych z tymi zagadnieniami aspektów prawnych.

Całodzniowe seminarium odbędzie się dnia 10.11.2015 r. w sali kina „Svetozor”, ul. Vodickova 41, Praga. Organizatorzy zapraszają do udziału archiwistów, pracowników związanych z informacją naukową, a także wszystkich fanów kina.
Dostępny jest też już wstępny program seminarium. Dla uczestników spotkania przewidziano specjalne projekcje filmowe. W razie potrzeby możliwy jest kontakt odpowiedzialną za seminarium Karolíną Heroldovou: karolina.heroldova@nfa.cz

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddz. Jelenia Góra

Więcej informacji patrz:

Zaproszenie: „Prameny k dějinám kinematografie – Specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace“