CZECHY: Wystawa o dziejach Pilzna

W roku bieżącym czeskie Pilzno, znane w Polsce głównie z doskonałego browaru, ogłoszone zostało Europejską Stolicą Kultury. W związku z tym odbywa się w nim wiele imprez. Jedną z nich jest bardzo interesująca wystaw przygotowana przez tamtejsze państwowe Archiwum Miasta Pilzna, we współpracy z Muzeum Zachodnich Czech w Pilźnie, pod tytułem „Pilzno – pierwsze pięć wieków” (Plzeň – Prvních pět století).
Autorzy wystawy wyszli z założenia, że kultura każdego społeczeństwa jest przede wszystkim odzwierciedleniem jego historii. Dlatego też postanowili możliwie jak najszerzej uprzystępnić historię swojego grodu, poprzez ukazanie najważniejsze etapów z jego dziejów. Wystawę oparto o wydanej w roku ubiegłym pierwszej części monografii naukowej Pilzna pt. „Dějiny města Plzně. Do roku 1788”, dlatego też opowiada ona jedynie o pierwszych pięciu stuleciach tego miasta.

Wystawa składa się z 20 paneli oraz ośmiu gablot. Ukazano w nich przekrój historii miasta już od czasów prehistorycznych. W oparciu o wyniki badań archeologicznych przedstawiono życie ludzi w dorzeczu Kotlinie Pilzneńskiej przed założeniem tzw. Starego Pilzna. Następnie przedstawiono założenie Nowego Pilzna, poprzez ukazania najważniejszych dokumentów, opisów i pieczęci miejskich. Dalej ukazano czasy husyckie i anty-husyckie, „chwalebnego okresu pobytu cesarza Rudolfa II, poprzez wojnę trzydziestoletnią i późniejszy rozwój miasta. Ukazano nie tylko dokumenty, ale przedstawiono sztukę i architektury Pilzna. Tekst plansz uzupełniono zdjęciami archiwaliów, widokami miasta i jego budynków oraz mapami i planami.
Wystawa będzie czynna do 4 września 2015 roku w salach wystawienniczych pilzneńskiego Ratusza, przy placu Republiki 1. Wstęp wolny. Otwarto ją 4 sierpnia pod honorowym patronatem Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Pilzno Martina Baxa.

Więcej: Plzeň – Prvních pět století, Dějiny města Plzně,
Historii města připomene výstava v mázhauzu radnice

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddz. Jelenia Góra