UKRAINA: „Hetmańska Ukraina. Przez ciernie…”

Na stronie www Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy w Kijowie (Центральний державний історичний архів України), w ramach obchodów 24. rocznicy uzyskania przez Ukrainę niepodległości (w 1991 r.), udostępniono w postaci prezentacji dokumenty z archiwów polskich i ukraińskich, pt. „Hetmańska Ukraina – tradycje państwowotwórcze. Przez ciernie…”. Są to cyfrowe kopie m.in. ugody zborowskiej z sierpnia 1649 r., pomiędzy królem Janem Kazimierzem a hetmanem ukraińskim Bohdanem Chmielnickim (ze zbiorów AGAD w Warszawie), unii hadziackiej z 1658 r. (z zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy) – umowy między Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, która przewidywała przekształcenie Rzeczypospolitej w unię trzech równorzędnych państw: Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego, oraz innych umów i dokumentów związanych z kozackim dążeniami do niezależności, z lat 1649-1750.
W 2 połowie XVIII w. Zadnieprze (Ukraina Lewobrzeżna) zostało przyłączone do Rosji, wszelkie przejawy autonomii zlikwidowane, a kozackie pułki wcielone do armii carskiej.

Więcej:
Гетьманська Україна – традиції державотворення

oprac. Edyta Łaborewicz,
AP Legnica