POLSKA: Jubileusz pięćdziesięciolecia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

W dniach 17-18 września 2015 r. w Warszawie, na XV Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, uroczyście obchodzono 50. rocznicę powstania Stowarzyszenia (I Krajowy Zjazd Delegatów zwołano w dniu 27 marca 1965 r.).

Uroczystości rocznicowe odbyły na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na warszawskim Ursynowie. Otwarcie Nadzwyczajnego Zjazdu, wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz okolicznościowe wystąpienia w dniu 17 września odbyły się w Auli Kryształowej SGGW. Zgromadzonych członków Zarządu Głównego, archiwistów-delegatów i zaproszonych gości powitał prezes SAP Kazimierz Jaroszek, uroczystość poprowadziła zaś Marlena Koter – sekretarz generalna SAP.


Kazimierz Jaroszek, prof. Władysłw Stepniak, prof. Jarosław Poraziński

Na początku części oficjalnej wręczono przyznane odznaczenia. Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego oraz integracji środowiska archiwistów, za wkład w rozwój edukacji archiwalnej, zostali odznaczeni: Beata Herdzin, Sabina Klimkiewicz, Jadwiga Sałagacka, Srebrnym Krzyżem Zasługi: Waldemar Chorążyczewski, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Stryjkowski, Brązowym Krzyżem Zasługi: Ewa Suchmiel. W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczyła Grażyna Ignaczak-Bandych – sekretarz generalny w Kancelarii Prezydenta RP.


Odznaczeni krzyżami zasługi

Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. Władysław Stępniak, uhonorował: Marlenę Koter, Jana Macholaka, Danutę Skorwider-Skibę, Urszulę Wieczorek, natomiast odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”: Adama Banieckiego, Wiesławę Kwiatkowską, Grażynę Przesmycką, Przemysława Wojciechowskiego.


Wyróżnieni odznaczeniami branżowymi

Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z okazji jubileuszu otrzymało Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” (nr 289/2015), zaś okolicznościowego dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego odebrali: Kazimierz Jaroszek, Jarosław Poraziński, Maciej Urbański, Eugenia Szymczuk, Anna Smorąg.
Po raz pierwszy przyznano i wręczono odznaki ”Za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”. Z rąk Prezesa SAP Kazimierza Jaroszka otrzymali je: prof. Andrzej Tomczak, Mieczysław Motas, prof. Władysław Stępniak, prof. Jarosław Poraziński, Zbigniew Pustuła (pośmiertnie), Zdzisław Konieczny, prof. Kazimierz Kozłowski, Helena Kułdo, Barbara Pazoła, Bolesław Woszczyński, prof. Lucyna Turek-Kwiatkowska, Karola Ciesielska, Janina Pasławska, Roland Banduch, Eugeniusz Borodij, Jan Grzelczyk, prof. Halina Robótka, Roman Stelmach, Jędrzej Świerzewski.
Pośmiertnie, uczczono odznaką Zbigniewa Pustułę i Stanisława Flisa.
Wiceprezes SAP, prof. Krzysztof Stryjkowski, przedstawił zarys dziejów i działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 50 lat, w tym okoliczności, które w 1965 r. doprowadziły do jego utworzenia. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili także prof. Władysław Stępniak i prof. Jarosław Poraziński – byli prezesi SAP. Na zakończenie części oficjalnej obecny prezes SAP Kazimierz Jaroszek odczytał list gratulacyjny od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej.
Pierwszy dzień jubileuszu zakończył się uroczystą kolacją.
W drugim dniu odbyła się konferencja naukowa, na której referaty – niestety, ograniczone do 20 minut – wygłosili: Władysław Stępniak („Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w polityce archiwalnej”), Waldemar Chorążyczewski („Stowarzyszenia Archiwalne w Europie”), Eugeniusz Borodij („Działalność edukacyjna Stowarzyszenia Archiwistów Polski”), Paweł Topolewski („Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”).
Z okazji jubileuszu ukazała się również specjalna publikacja, zbiór artykułów pod red. Krzysztofa Stryjkowskiego, pt. „Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015” (Warszawa 2015).
Dziękując Zarządowi Głównemu i pracownikom SAP za wielką pracę przy sprawnej organizacji obchodów, prelegentom – za niezwykle ciekawe wystąpienia, koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia – za ich obecność, serdecznie gratulując wszystkim wyróżnionym, pozostaje mieć nadzieję na kolejne potrzebne, udane i bliskie „archiwalnym” sercom przedsięwzięcia.
W oczekiwaniu na VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w 2017 r….

oprac. Edyta Łaborewicz
fot. Ivo Łaborewicz
AP/O Legnica