POLSKA: Dr Wojciech Woźniak Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka. Nowopowołany naczelny dyrektor zwiazany był, do 2009 r., z Archiwum Państwowym w Opolu, a od 2009 r. z Narodowym Archiwum Cyfrowym, w którym od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora. Jest także wykładowcą w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary jego zainteresowan obejmują zagadnienia zwiazne z zarządzaniem dokumentacją elektroniczną oraz archiwistykę cyfrową. Dr Wojciech Woźniak jest współałtorem (wraz z dr Andrzejem Klubińskim) polskiego tłumaczenia standardu EAD (Encoded Archival Description) oraz uczestniczy w pracach międznorowej organizacji DLM-Forum. Od 2008 r. jest związany z projektem Zintegrowany Systemem Informacji Archiwalnej ZoSIA realizownym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Więcej:

NDAP, Wojciech Woźniak nowym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

Wikipedia: Wojciech Woźniak archiwista

Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec