SZWAJCARIA: AlpTransit – podróż w czasie i przestrzeni

Szwajcaria należy do krajów, które wykreowały najwięcej produktów markowych jednoznacznie kojarzących się z wysoką jakością. Jednym z nich jest niewątpliwie  szwajcarska kolej, szybka, punktualna i przekraczająca najwyższe w Europie góry.
Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT lub inaczej Alptrasit) to wielki szwajcarski projekt komunikacyjny, który w swoim założeniu  służy  usprawnieniu i zwiększeniu transportu kolejowego na kierunku północ-południe. Jego celem jest przesunięcie ciężkiego ruchu towarowego z dróg na kolej. Pomysł przekopania tunelu pod Alpami (masyw Gottharda), który skróciłby drogę z północy na południe oraz eliminował zanieczyszczenie powietrza, w celu ochrony największego dobra narodowego Szwajcarii, czyli szwajcarskiej przyrody i krajobrazu, narodził na początku lat 60-tych i zrealizowany została 55 lat później.  Przy jego budowie padło wiele światowych rekordów, a samo jego otwarcie  w czerwcu tego roku wzbudzało dużo emocji i kontrowersji. Takie sukcesy budowlane wynikają z ogromnego dorobku kilku pokoleń szwajcarskich inżynierów i techników. Jest w tym również element tajemniczości podobny do tego, jaki towarzyszył budowniczym katedr.
W połowie tego roku Szwajcarski Rząd Federalny uruchomił portal informacyjny poświęcony jednemu ze znaków rozpoznawczych Szwajcarii, czyli perfekcyjnie działający kolejom transalpejskim. Pod adresem www.alptransit-portal.ch  znajdują  się  oryginalne dokumenty, zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe dotyczące  historii kolejnictwa  transalpejskiego jego znaczenia społecznego oraz rozwoju turystyki, zebrane z  archiwów w całej federacji szwajcarskiej. Portal został  stworzony i wdrożony przez Szwajcarskich Archiwum Federalne wraz z Bundesamt für Verkehr BAV (Urząd Federalny ds. Komunikacji) na zalecenie władz federalnych.

Portal umożliwia swobodne poruszanie się w tej tematyce poprzez zagadnienia tematyczne prezentujące poszczególne etapy budowy kolei transalpejskiej. Najstarsze materiały prezentowane na portalu sięgają 1805 roku, kiedy to oddano do użytku pierwszą  bitą drogę górską Simplon-Passstrasse. Następnie można zapoznać się z kolejnymi etapami i zagadnieniami związanymi z kolejami i tunelami transalpejskimi- budową pierwszego tunelu pod masywem Gotthard na przełomie XIX i XX wieku, jego nacjonalizacją,  motywami literackie związanymi z Gotthard, aż po wydarzenia współczesne – budowa i otwarcie najdłuższych (57 km) tuneli na świecie Gotthard i Ceneri. Całość zagadnień kumuluje się wokół tematyki ogólnej polityki kolejowej, zagadnień społecznych związanych z budową i rozwojem kolejnictwa,  planowania, które jak stwierdzają autorzy portalu jest nie mniej ważne niż realizacja, oraz samej budowy.  Pomijając jednak wszelkie systematyzacje zagadnień będących przedmiotem portalu,  nawet przypadkowe i intuicyjne  poruszanie się po nim, to duża przyjemność, dostarczająca wrażeń estetycznych – piękne zdjęcia- oraz poznawcza. Finezji portalowi dodaje opatrzenie każdego tematu literackim motywem przewodnim nawiązującym do prezentowanego tematu.
I chociaż pierwszy cytat literacki Wolganga Goethego mówi, że w podróżowaniu nie jest najważniejsze dotarcie do celu tylko sama podróż „Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen”,  to na pewno nie odnosi się on do osiągania i realizacji wyznaczonych  celów szwajcarskiej polityki komunikacyjnej.  Ale też z pewnością nie jest to ostanie słowo Szwajcarów w tej kwestii i nie ostatnia przekopana alpejska góra.
Jolanta Leśniewska
AP Płock Oddział Kutno
Źródło:

Apltransit: Entdecken Sie die Neue Eisenbahn-Alpentransversale und ihre Geschichte

Schweizerisches Bundesarchiv:  Bund lanciert Internetportal zur NEAT