SŁOWACJA: Wystawa „Od Vyšehradu po Vyšehrad”

W słowackim Popradzie w dniach od 14 października 2016 r. prezentowana była wystawa pt. „Od Vyšehradu po Vyšehrad” („Od Wyszehradu do Wyszehradu”), na którą zapraszały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji, Archiwum Państwowe w Prešovie, Miasto Poprad oraz gospodarz, czyli Archiwum Państwowe w Popradzie, udzielające miejsca w sali konferencyjnej w swojej siedzibie. Wystawę otworzono z okazji słowackiego przewodnictwa w Unii Europejskiej.
Wystawa jest rezultatem międzynarodowego projektu, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Archiwalne przy Polskiej Akademii Nauk, w ramach którego zebrano w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech unikatowe dokumenty archiwalne. Ukazano je na 20 planszach, przywiezionych do Popradu prosto z polskiego Sejmu, gdzie były prezentowane po raz pierwszy. Jak oświadczyli słowaccy organizatorzy, wystawą tą polscy archiwiści chcieli pokazać swoim posłom, iż gromadzone przez nich dokumenty są bardzo ważne, i że archiwa strzegą je dla kolejnych generacji. Słowacja zaprezentowała dokumenty z siedmiu swoich archiwów.

Wśród tych materiałów znajduje się dokument przechowywany w Popradzie, a wystawiony przez polskiego króla Władysława I, nadającego kupcom z Kierzmarku prawo do swobodnych podróży po Polsce. Te słowackie dokumenty, zwłaszcza z Archiwum popradzkiego, prezentowane były w oryginałach. Pokazano przede wszystkim te, które dotyczą związków polsko-słowackich. Na wystawie pokazano również dzieje samego Wyszehradu, niewielkiego węgierskiego miasteczka, nie mającego przez wieki większego znaczenia, w którym w 1335 r. spotkali się władcy Węgier – Karol Andegaweński, Polski – Kazimierz Wielki i Czech – Jan Luksemburski. Właśnie do tego nawiązała umowa o współpracy w dążeniu do integracji europejskiej z 1991 r., podpisana między prezydentami Węgier, Polski i ówczesnej Czechosłowacji.
Wystawa stanowi próbę zobrazowania na przestrzeni stuleci, począwszy od 1335 r., rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych państw tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką. Pokazano na niej wspólne wydarzenia historyczne i społeczne, w tym m.in.: wojny z Turcją, utworzenie uniwersytetów, powstania narodowo-wyzwoleńcze, zmagania z Niemcami podczas II wojny światowej oraz sprzeciwu społeczny wobec władz komunistycznych poszczególnych krajów po 1945 r., aż po wydarzenia z przełomowego roku 1989.
Wystawa ze Słowacji przewieziona została do Estonii, gdzie w Tallinie została uroczyście otwarta w galerii estońskiego parlamentu (Riigikogu) przez przewodniczącego tegoż Eiki Nestora oraz marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Więcej

Spoločnosť slovenských archivárov

You Tube

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra

Dodaj komentarz