CZECHY: Warsztaty o konserwacji fotografii

Dnia 3 listopada 2016 r. w Pradze odbyły się już po raz trzeci warsztaty archiwistów, muzealników i konserwatorów fotografii, zorganizowane przez Katedrę Fotografii Wydziału Filmu i Telewizji Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, Instytut im. Masaryka i Akademię Nauk Republiki Czeskiej, w ramach projektu: „Ocena i interpretacja zbiorów fotograficznych”, realizowanego przez Archiwum tej ostatniej z wymienionych instytucji. Spotkanie miało miejsce w pracowni naukowej tegoż Archiwum przy ulicy Gabčíkovej 2362/10, Praha 8.
Warsztaty przeznaczone były dla każdego, kto jest profesjonalnie zaangażowany w gromadzenie oraz opracowanie i zachowanie stanu fizycznego archiwalnych fotografii, interpretacji ich treści oraz klasyfikacji typów uszkodzeń występujących na zdjęciach. W ich ramach, po ogólnych prezentacjach, uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, w ramach których mogli zapoznać się z przykładami typowych uszkodzeń i degradacji różnych materiałów fotograficznych.
W ramach części teoretycznej wygłoszone zostały następujące wykłady/prezentacje: Barbara Gajewska: „Pomiary warunków klimatycznych w budynkach zabytkowych”; Blanka Hnulíková: „Charakterystyczne uszkodzenia dokumentów fotograficznych”; W. Tomas Pavlicek, Petra Tomsova: „Rozpad kolekcji fotografii J. V. Daneša spowodowany powodzią i przykłady uszkodzeń”; Barbora Martínková: „Badanie kolekcji J. V. Daneša z perspektywy konserwatora” oraz Petra Tomsova: „Wysiłki nad ponowną inwentaryzacją kolekcji fotograficznej J. V. Daneša”. Następnie zainteresowani, prowadzeni przez Vlastę Mádlovą, mieli okazję uczestniczyć w zwiedzaniu magazynów archiwalnych. Na koniec części teoretycznej Štěpánka Borýsková i Blanka Hnulíková zaprezentowały i omówiły przykłady uszkodzeń dokumentów fotograficznych.
W warsztatach wzięło udział grono fachowców i amatorów konserwacji z różnych instytucji publicznych, gromadzących fotografie, którzy dyskutowali po każdym wykładzie, jak również wymieniali się doświadczeniami ze swojej pracy.

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra