SZWAJCARIA: ADMINISTORY – Dialog o aparacie państwa i administracji w nowej odsłonie

Czy o historii zarządzania państwem i jego administracji można pisać  w ciekawy sposób oraz aktywnie zainteresować tą problematyką szersze grono społeczeństwa? Pytanie jest retoryczne, a odpowiedź na nie znajdziemy na stronach szwajcarskiego Archiwum Federalnego.  ADMINISTORY jest internetowym czasopismem typu open acces poświęconym historii państwa i administracji. Pojęcie to jest ściśle związane z ruchem naukowym open access (Open Access Movement), który rozwija się od lat 90. i działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej. Głównymi kanałami komunikacyjnymi, dzięki którym dystrybuuje się wiedzę w tym modelu są: czasopisma otwarte i repozytoria otwarte. ADMINISTORY publikuje artykuły, które spełniają najwyższe standardy naukowe. Każdy artykuł i wpis  jest oceniany przez zespół redaktorów, a następnie poddaje się go podwójnej procedurze wzajemnej weryfikacji. Wszystkie artykuły poddawane są recenzji naukowej w systemie Peer Review  opartym na anonimowości i niezależności recenzentów. Czasopismo jest rocznikiem publikowanym w języku niemieckim i angielskim.

Twórcami periodyku są: Szwajcarskie Archiwum Federalne  wraz z Austriackim Instytutem  Badań Historycznych (IÖG), Uniwersytetem w Konstancji i Instytutem Historycznym  Nauk Społecznych Uniwersytetu Wiedeńskiego (LBIHS). Głównym celem twórców jest publikowanie wyników badań z dziedziny dziejów zarządzania państwem, ustroju i administracji państwowej oraz umożliwienie odbiorcom aktywnego dialogu i dyskusji w tym temacie. Właśnie ukazał się pierwszy numer czasopisma online  poświęcony zagadnieniu „Verwaltungsgeschichte im Dialog”. Numer pisma otwiera intrygująca okładka, będąca alegorią  tematu.  Kolaż przedstawia dwie postacie patrzące na siebie ze zdziwieniem i niedowierzaniem, z których jedna to wybitny niemiecki socjolog  Niclas Luhmann, druga to hybrydowa postać człowieka w eleganckim garniturze w głową kury.
W pierwszym numerze rocznika znajdziemy między innymi artykuły o powstaniu i metodach pracy w periodyku poświęcanym historii europejskiej administracji ;„Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte“ (JEV); państwie, prawie i wojnie w monarchii Habsburgów; administracji kolonialnej w XX wieku, decentralizacji Holandii, historii administracji publicznej w Kanadzie czy mitach i skutkach działania administracji habsburskiej w kontekście wizji literackich Franca Kafki.
ADMINISTORY oferuje badaczom innowacyjną przestrzeń do publikowania  oraz  dyskutowania zagadnień z zakresu historii państwa, prawa i administracji w kontekście innych nauk takich jak antropologia, nauki historyczne, studia multimedialne, literaturoznawstwo, filozofia, politologia, prawo, socjologia, zarządzanie, ekonomia, historia nauki czy innych. W kręgu anglojęzycznym istnieje wprawdzie wiele znakomitych czasopism poświęconych problemom administracji i nauk socjologicznych, ale żadne z nich nie ma tak interdyscyplinarnego, ponadregionalnego charakteru oraz nie są tak otwarte na debatę o państwie i społeczeństwie.  
Jolanta Leśniewska
AP Płock  O/ Kutno
Źródło:Administory vol.1 (2016)