SZWAJCARIA: Kroniki filmowe 1940-1975 dostępne online

Szwajcarska Kronika Filmowa jest jednym z najważniejszych zespołów archiwalnych  dziedzictwa audiowizualnego  Szwajcarii. Obecnie trwają prace nad zdigitalizowaniem całego zbioru kronik filmowych z lat 1940-1975 – łącznie 6600 wydań.  Następnie  publikowane one będą krok po kroku  na portalach www.memobase.ch i www.swiss-archives.ch.
Szwajcarskie kroniki filmowe będące przeglądem  najważniejszych  tygodniowych wydarzeń wykonywane była na zlecenie Bundesratu od 1940 roku. Tworzone w trakcie II wojny światowej jak i po jej zakończeniu obrazy filmowe, obok radia i gazet dawały wyjątkową możliwość docierania z informacjami przez dziesiątki lat – podobnie jak w Polsce- dla publiczności sal kinowych. Dają one wgląd w życie polityczne, społeczne i kulturalne Szwajcarii przez ponad trzy dekady. Jako prekursor dzisiejszych wiadomościach telewizyjnych, są istotnym źródłem informacji o Szwajcarii  w okresie od 1940 do 1975 roku.

Pierwsza publikacja tego materiału nastąpiła 12 listopada tego roku w związku z 20 Międzynarodowym Pokazem Filmów Krótkometrażowych w Winthertur  i  obejmuje wydania kronik filmowych z 1956 roku.
Kroniki publikowane są w trzech językach- niemieckim, francuskim i włoskim wraz z kompleksowymi i wielojęzycznymi metadanymi w Internecie. Od 2017 roku publikowane będą systematycznie wydania kronik z kolejnych lat.
Publikacja w Internecie szwajcarskich kronik filmowych to wspólny projekt  Cinémathèque suisse,  Archiwum Federalne (Schweizerischen Bundesarchiv) Stowarzyszenie Memoriav. Projekt jest wspierany przez Urząd Federalny do spraw Kultury,  Fundację Ernsta Goehnera i Fundusz Loteryjny kantonu Tessę .
Szwajcarskie Bundesarchiv wraz Szwajcarskim Bankiem Narodowym, Archiwum Filmowym i Fonoteką Narodową jest jednym z założycieli działającego od 1995 roku Stowarzyszenia dla Ochrony Audiowizualnego Dziedzictwa Kultury „Memoriav”. Celem stowarzyszenia jest zachowanie materiałów audiowizualnych (fotografia, dźwięk, film i wideo), jako dóbr kultury jak również ich opracowywanie i udostępnianie. Stowarzyszenie promuje wymianę informacji i optymalne wykorzystanie zasobów pomiędzy instytucjami i osobami, które są aktywne w tej dziedzinie. Ponadto „Memoriav” tworzy impuls do konkretnych projektów i zapewnia public relations.

Memobase to portal informacyjny  stworzony w celu realizacji głównych założeń  „Memoriav”, do których należą:
-udostępnienie  i prezentacja dziedzictwa audiowizualnego Szwajcarii w dziedzinie fotografii, dźwięku, filmu i wideo.
– uznanie  wartości niematerialnych (kulturalnych, historycznych, politycznych, dokumentalnych) oraz wartości  materialnych dziedzictwa audiowizualnego jako części tradycji historycznej.
– ułatwienie dostępu do dokumentów audiowizualnych dla edukacji, nauki i badań.
– współpraca i wymiana danych  z innymi portalami szwajcarskimi oraz europejskimi.

Andreas Kellerhals, Dyrektor  Schweizerisches Bundesarchiv o publikacji online szwajcarskich kronik filmowych:
„Szwajcarskie kroniki filmowe przypominają mi wczesne doświadczenia kinowe.  Ta nowa forma  dostępu sprawia, że znika dystans czasowy i obcość przeszłości. Przeszłość nabiera kształtów i przemawia. Zetknięcie się z kronikami  po latach , daje nam nie tylko materiał do przeżyć, ale także skłania do refleksji nad rozwojem form komunikacji, jak również spraw współczesnych”.

Wiecej:

Die Schweizer Filmwochenschau (1940-1975) geht online

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno