Zmarł Profesor Andrzej Tomczak


Prof. Andrzej Tomczak
ze zbiorów IHiA UMK

Wczoraj, 8 lutego 2017 r., w późnych godzinach wieczornych odszedł od nas Profesor Andrzej Tomczak. Osoba, której nazwisko powinno być znane każdemu archiwiście. Wybitny naukowiec o niezwykle szerokim spektrum zainteresowań, nie ograniczających się do zagadnień archiwalnych, mistrz i wychowawca wielu pokoleń archiwistów i historyków. W pamięci większości z nas Profesor zapisał się przede wszystkim jako autor skryptów i podręczników akademickich z zakresu archiwistyki, dla części jako doskonały, choć wymagający, nauczyciel akademicki. Jako człowiek, zawsze życzliwy i służący pomocą, stanowił wzór do naśladowania.

Będzie nam Go brakowało.

Dr hab. Marcin Hlebionek
IHiA UMK

Biogram prof.Tomczaka na stronie IHiA UMK